Leid hybel, men kom ikke inn på studiet?

Du har fått tildelt studentbolig, men vet ennå ikke om du kommer inn på studiet ditt. Innen 20. juli gir Samordna opptak svar på hovedopptaket til høyere utdanning.

Hva gjør du med leieavtalen om du ikke kommer inn?

Dersom du ikke kommer inn på studiet, kan du innen 31. juli kansellere kontrakten din og du fristilles fra din leieavtale som starter 1. august.

Om du har kontraktsstart 1. august eller senere, betaler du dermed ingenting.

NB. Leietagere med kontraktsstart i juli, har i henhold til husleiekontraktens §5.4 forpliktet seg til å betale husleien for juli måned.

Hvordan kansellere?

Du kansellerer enkelt ved å trykke på "kansellér" på kontrakten din på Min Side eller sende oss en e-post innen 31. juli.

Du vil motta en bekreftelse til din registrerte e-postadresse på at kanselleringen er mottatt.

Dersom du kansellerer leieavtalen etter 31. juli, vil den bli behandlet som en ordinær oppsigelse og du må forholde deg til vilkårene som gjelder for oppsigelse, som er tre - 3 - måneder.

Si opp?