Nøisom

Priser fra kr 4100,-

Hybelbygg med 16 hybler fordelt på 8 dubletter.

Husleien inkluderer strøm og oppvarming via nærvarmeanlegg.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Nøisom 11 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 12 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 13 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 14 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 15 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 16 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 17 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 18 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 21 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 22 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 23 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 24 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 25 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 26 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 27 Hybel i dublett 12 4100
Nøisom 28 Hybel i dublett 12 4100