Ensomhet

Når man kikker rundt seg på et studiested, kan det virke som at alle har noen. Folk sitter i grupper, de prater, ler, leser sammen. Men det er ikke alle som føler at det sosiale fungerer. Mange føler seg ensomme.

Ensomhet

Alle kan føle seg ensomme, alle har behov for menneskelig kontakt. En god balanse mellom sosial kontakt og alenetid er nødvendig for at vi kan utvikle oss og at vi skal trives. Som student er man ofte omgitt av andre studenter. Likevel er det mange som føler seg ensomme og isolerte. Denne følelsen kan bli verre når man ser seg rundt og det virker som alle andre trives og har mange venner. 

Å bli student innebærer mange endringer med tanke på livsstil, måten man arbeider på, og uavhengighetsgraden. Mange flytter hjemmefra for første gang, de flytter til et nytt sted og er nødt til å skape nye kontakter. Det er ikke uvanlig at man føler seg usikker, ikke vet hva man skal gjøre eller hvordan man skal være.

For noen kan det å kjenne seg usikker i sosiale situasjoner og det å kjenne seg ensom oppleves som en ny og skremmende følelse, mens andre som er kjent med følelsen ensomhet kan kjenne seg skuffet over at det å begynne på universitetet ikke endrer dette ubehaget.  

Spesielt sårbare perioder under studiet kan være:
•    I begynnelsen av studiet, hvor man eventuelt har flyttet til et nytt sted langt unna familie og venner. Kanskje er det første gang siden grunnskolen man er nødt til å skape nye sosiale kontakter. Mange savner gamle venner og familie. Noen har store forventninger til å bli kjent med mange nye og interessante mennesker, men realiteten kan være annerledes. Noen er i et forhold hjemme og reiser hjem hver helg, da kan det bli vanskelig å bygge opp et sosialt nettverk på studiestedet. Noen engster seg for ikke å oppnå studiemålene og synes det er vanskelig å finne en god balanse mellom å bruke tid på å studere og det å være sosial. 
•    Når man havner bakpå i studiet og ikke har mulighet å følge med sine studiekamerater.
•    I eksamensperioden, hvor man ofte sitter alene med oppgaver.
•    Når gode venner slutter på studiet, eller flytter til et annet sted.
•    Ved sosial angst, hvor man isolerer seg for å unngå angstprovoserende sosiale situasjoner.
•    Når det blir slutt med kjæresten, spesielt når man bor sammen eller er vant til å være mye sammen.

Man kan føle seg ensom når man:
•    Er alene og ikke har noe valg.
•    Når man føler seg utestengt fra en gruppe.
•    Hvis man ikke har noen man kan dele tanker, opplevelser og følelser med.
•    Hvis man ikke har noen å snakke med om hvor ille man har det.

Ensomhet kan gi deg følelsen av å være:
•    Uelsket og uønsket. 
•    Sosialt utilstrekkelig.
•    Overbevist at det er deg det er noe galt med.
•    Selvkritisk og usikker i sosiale situasjoner.
•    Mislykket.
•    Sint på andre.

Hva kan man gjøre når man føler seg ensom?
•    Husk at det å kjenne seg ensom er en vanlig og normal følelse som alle opplever innimellom. Ensomhet er en følelse som peker på at et viktig menneskelig behov ikke er dekket. Det kan endres. Det å endre på situasjonen kan innebære å finne og utvikle en sirkel med venner, men det kan også bety å finne måter å trives i ditt eget selskap.
•    Ikke vent på at andre skal ta kontakt med deg. Prøv å snakke med dem du sitter ved siden av på forelesning. Hils eller smil til folk som du går forbi på campus. Foreslå å ta en kopp kaffe sammen med folk som sitter ved siden av deg i klasserommet. 
•    Delta i arrangementer hvor du har muligheten til å bli kjent med andre som har felles interesser. Velg å delta i aktiviteter som du virkelig er interessert i, f. eks kulturarrangementer, idrett eller frivillig arbeid. 
•    Hvis du har lyst å gå på konsert eller se en film men ikke har noen å gå sammen med, gå uansett!
•    Prøv å ikke være for kritisk til deg selv. Husk at det å bygge ekte og varige vennskap ikke skjer over natten.
•    Vi alle er forskjellige! Noen er mer komfortabele i en-til-en situasjoner, mens andre foretrekker å være i grupper. Hva foretrekker du? Prøv å finne folk som har like interesser som deg. Selv om det ofte kan virke sånn, liker ikke alle å feste eller har interesse for idrett.

Tilbud om samtaleterapi på campus
Hvis ensomheten er – eller er på vei til å bli – overveldende, kan det hjelpe å snakke med noen om hvordan du har det. Ta gjerne kontakt med SSN Helse på din campus. Her kan du få hjelp med å forstå hva som ligger bak det du opplever, endre på tankemønstre og utvikle et mer avslappet forhold til å møte folk. Dette vil kunne øke selvtilliten din og kanskje motvirke ubehag i sosiale situasjoner. 

 

Av Lena Pfeiler
•    Samtaleterapeut på campus Ringerike og campus Drammen
•    Utdannet konsulterende psykolog