Knippa

Priser fra kr 4740,-

 Hybelbygg med 8 hybler. Hver hybel har eget bad, 4 hybler deler kjøkken/oppholdsrom.

Husleien inkluderer strøm og oppvarming via nærvarmeanlegg.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Knippa 11 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Knippa 12 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Knippa 13 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Knippa 14 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Knippa 15 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Knippa 16 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Knippa 17 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Knippa 18 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740