Klokkergården

Boligene har fri internettilkobling som en gratis tilleggstjeneste.

Generelt

Hver enkelt bruker er selv ansvarlig for all aktivitet hun/han foretar seg på nettverket. Misbruk vil bli straffet med advarsler eller utestenging fra nettverket avhengig av misbrukets art. Våre etiske retningslinjer finner du her. Alle brukere må forholde seg til norsk lov, og våre beboere må også forholde seg til USNs reglement for bruk av nettverket. 

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål kan du kontakte SSN IT gjennom Min side, eller kontakte servicesenteret i åpningstiden. 

 • + Kabel

  Det er plassert ut en ruter fra SSN (Dlink DIR-100) på din hybel. Skal du bruke kablet forbindelse må du koble enheten gjennom denne. Bruk én eller flere av de blå portene merket 1-4. Den grå porten merket «Internet» skal være koblet i vegguttaket.

  Ruteren er ferdig konfigurert fra oss, og må ikke resettes/endres. Vi anbefaler at det brukes nettverkskabler av standarden "cat5e" eller nyere. 

 • + Trådløst

  SSN leverer ikke noe trådløst nett i dette bygget. Hvis det er behov for wifi, må leietaker selv sette opp dette ved hjelp av en trådløs ruter e.l.

 • + TV

  For å bruke IPTV må du koble enheten din (Tv-boksen) til en av LAN-portene (1-4) på ruteren.
  Tv-boks/abonnement kan kjøpes av f.eks. SnapTV.