Jota

Priser fra kr 8120,-

Leilighetsbygg med fire familieleiligheter.

Energiforbruk til oppvarming av leiligheten og varmtvann leveres via nærvarmeanlegg og er inkludert i husleien. Energiforbruk ut over dette vil fra 1.8.2021 komme som et fast tillegg på husleiefakturaen.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Jota 9 J Familieleilighet 55 8000 8120
Jota 9 K Familieleilighet 65 8500 8620
Jota 9 L Familieleilighet 65 8500 8620
Jota 9 M Familieleilighet 55 8000 8120