Helse

Gjør noe sammen!

Av Frøydis Haukeland 14. apr. 2023

Er du usikker på hvordan du skal gå frem for å finne nye venner på studiestedet? Få fem forslag til hvordan du kan skaffe deg gode relasjoner og fellesskap i studietida.

Gode relasjoner er viktig for din mentale helse

En av verdens lengste studier; «The Harvard Study of Adult Development» viser at lykke ikke handler om rikdom, berømmelse eller å jobbe hardere og hardere, men om sosial støtte og gode relasjoner. De sosiale relasjonene våre som familie, venner, medstudenter, kollegaer og naboer har stor betydning for den mentale helsen vår fordi de er med på å gi oss en følelse av tilhørighet. Vi mennesker har et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap.

Konkrete råd for å fremme psykisk helse

En modell som gir deg noen konkrete råd for å fremme din mentale sunnhet, er ABC-modellen. A’en står for å gjøre noe aktivt, B’en står for å gjøre noe sammen og C’en står for å gjøre noe meningsfylt og viktigheten av å sette seg mål. 

Kvalitet over kvantitet

Selv om gode og nære relasjoner gir bedre livskvalitet, er det på ingen måte om å gjøre å ha flest mulig venner. Det er kvaliteten på relasjonene som gjelder, ikke antall. Det viktigste er å ha noen som bryr seg og som man trives godt sammen med. Gode venner gjør gode perioder i livet bedre, samt at man holder ut i dårlige tider.

Studenter som flytter til et nytt sted, mister ofte sitt tidligere nettverk og støtte fra familie og venner. Da kan nye fellesskap skapes på universitetet, i studentboligen eller på studiestedet.

Her er fem forslag som kan bidra til fellesskap og gode relasjoner i studielivet:

1. Følg med på hva som skjer i Student Sørøst-kalenderen

Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter, øker vi sjansen for å bli kjent med nye mennesker og for å bli en del av et fellesskap. Ta en kikk på Sørøst-kalenderen og se om det er noen aktiviteter du har lyst til å delta på. Kalenderen skal gjøre det enklere å se hva skjer på studiestedet ditt, og her kan du selv også legge inn arrangementer slik at andre får vite om det!

Mobiltelefon viser Sørøst-kalenderen

Sørøst-kalenderen er en aktivitetskalender for studentene i Sørøst-Norge. Den er tilgjengelig i Student Sørøst-appen og på ssn.no og du både finne ting å bli med på og/eller legge inn ditt eget arrangement.

Finn ting å gjøre i Sørøst-kalenderen

2. Inviter!

Når du har funnet noe du har lyst til å delta på i kalenderen, ta initiativ og inviter en med! Hvem ønsker du å være mer sammen med? Hva kan du tenke deg å gjøre sammen med den/disse? Vi har alle forhåpentligvis kjent hvor utrolig hyggelig det er å bli tenkt på og inkludert. Og ofte er det lettere å vente på at andre spør, enn å spørre selv. Det kan være sårbart å spørre noen om de vil gjøre noe sammen med deg, men det er det verdt. Det å våge å møte opp og ta kontakt gir mange positive verdier, og styrker deg som person.

3. Gjør deg kjent med studentorganisasjonene

Å engasjere seg i foreninger og organisasjoner er en god måte å skaffe seg venner og nettverk på. I tillegg kan frivillig arbeid også bidra med nyttig erfaring, være utviklende og gi en følelse av å gjøre noe meningsfylt.

Sjekk ut alle studentorganisasjonene som finnes på ditt studiested her.

Er det en forening du kan tenke deg å melde deg inn i? Hvis det ikke allerede finnes en egen gruppe/forening for det du er interessert i, hvorfor ikke starte din egen gruppe/forening? Da kan du til og med søke studentmidler fra SSN!

Les om Victor som startet filmklubb med midler fra SSN.

4. Snakk med en nabo eller medstudent du ikke har snakket med før

Ensomhet er noe mange studenter kjenner på. Det er ikke alltid så lett å ta kontakt med noen du ikke kjenner, og det er stor variasjon fra person til person hvor mye dette koster. Ofte dannes klikker og grupperinger tidlig i studiet, og de som ikke finner noen i starten kan bli veldig alene.

Kan man etablere nye grupper neste gang det er gruppearbeid på studiet? Kan man invitere en ekstra inn i kollokviegruppa? Kan man ta initiativ til en fellesmiddag, filmkveld eller spillkveld i kollektivet der alle blir invitert? Og visste du at SSN har trykket opp «Samtalekort» med gode tips for en hyggelig prat? Ta kontakt med SSN-kontoret på studiestedet, lån en kortstokk, og prøv da vel!

Samtalekort

Et "Samtalekort" kan være en god hjelp på veien for å få i gang samtalen med en du ikke kjenner. Spør etter kortene på SSN-kontoret på din campus!

5. Bruk de uformelle menneskemøtene til å skape kontakt

Det er ikke bare nære relasjoner som er viktig, faktisk er de løse relasjonene også av stor betydning. Vi må derfor gjenskape småpraten, legge bort telefonen og droppe selvbetjeningsløsningene i ny og ne. Det er ikke uten grunn at praten om været er en klassiker. Å kommentere noe fra omgivelsene her og nå er en ufarlig måte å starte en samtale på. Prøv å slå av en liten prat med en ansatt i kantina, en på bussen, personen bak kassa i butikken eller en annen person du støter på gjennom dine daglige gjøremål. Se personen i øynene, si hei og smil 😊

Bra for deg

Denne teksten har fått SSNs Bra for deg-stempel, som betyr at den kan bidra til å øke fysisk og mental helse blant studenter.

Les mer om Bra for deg-konseptet her.

Kilder:

Ansatte/Helsefremmende og forebyggende/Froydis_host23-0290_dlfehf

Frøydis Haukeland

Rådgiver studentrelasjoner, Bø

Frøydis jobber som rådgiver studentrelasjoner i avdeling Helsefremming og forebygging. Hun er tilstede på Campus Bø og innimellom dukker hun også opp på Campus Rauland. Her jobber hun for at studenter skal ha et godt og meningsfylt studentliv.

Frøydis har bakgrunn som sykepleier og har en master i helsefremmende arbeid. Hun har jobbet i kommunen i mange år, både som sykepleier, veileder og folkehelsekoordinator.