Bra for deg!

tir. 31 jan.
Helse/Bra for deg/Bra_for_deg_artikkel_px991_rmecae

Bra for deg er et tverrfaglig SSN-konsept som skal bidra til å fremme fysisk, psykisk og sosial studenthelse.

Kriterier for <em>Bra for deg</em>

👯‍♀️ Bra for deg og det sosiale

Relasjonene dine: det er trygghet og handlekraft i å gjøre noe sammen. Relasjoner gir rom for støtte, og mulighet til å gi til en annen person. Dette gir sosial kapital og bidrar til at man føler seg betydningsfull.

🫀Bra for deg og kroppen

Næringsrikt kosthold påvirker magen ved å holde deg mett og hjelpe fordøyelsen. Sunne og gode råvarer bidrar dessuten til et fysisk og psykisk overskudd.

Fysisk aktivitet medfører en rekke helsegevinster. Bedre kondisjon gir deg mer overskudd, bedre søvnkvalitet og reduserer stresshormoner.

🧠 Bra for deg og hjernen

Fysisk aktivitet har umiddelbar positiv effekt på hjernen og øker læring. Det bidrar til økt oppmerksomhet, bedre regulering av følelser, bedret hukommelse, problemløsning, planlegging og organisering

Aktivitet fremmer den fysiske, mentale og sosiale helsen fordi aktivitet bidrar til bevegelse og/eller til å lære noe nytt.

🎭 Bra for deg og humøret 

Følelseslivet påvirkes av opplevelsen av tilhørighet. Å oppsøke en ny arena, møteplass eller fellesskap fremmer mental sunnhet (emosjonell støtte) ved å styrke opplevelsen av sammenheng og mening. Dette kan bidra til mestringstro og tilhørighet.

Hverdagsgledens 5 og ABC-modellen

Bra for deg er et overordnet rammeverk tuftet på “Hverdagsgledens 5” og ABC-modellen. Begge programmene tar utgangspunkt i utarbeidede råd for økt livskvalitet, som igjen vil bidra til bedre fysisk og psykisk helse.

Spørsmål eller innspill?

Avdeling for Helsefremming og forebygging i SSN kvalitetssikrer aktivitetene og tiltakene i Bra for deg-konseptet. Har du spørsmål eller innspill kan disse rettes til avdelingsleder Tone Kristin Rogne:

Ansatte/Helsefremmende og forebyggende/Tone_Kristin_Rogne_Vestfold_uz4yxu

Tone Kristin Rogne

Avdelingsleder / rådgiver studentrelasjoner [email protected]

PS! Visste du at det finnes en lett tilgjengelig rådgiver på din campus, som er der for at du og dine medstudenter skal trives?

Les mer om rådgiverne