Grisehuset

Hybelbygg med 4 hybler fordelt på to dubletter. Hyblene har hems.

Husleien inkluderer strøm.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Strøm inkludert
Grisehuset 11 Hybel m/hems 19 4310
Grisehuset 12 Hybel m/hems 19 4310
Grisehuset 13 Hybel m/hems 19 4310
Grisehuset 14 Hybel m/hems 19 4310