Grisehuset

Priser fra kr 4420,-

Hybelbygg med 4 hybler fordelt på to dubletter. Hyblene har hems.

Husleien inkluderer strøm.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Grisehuset 11 Hybel i dublett 19 4420
Grisehuset 12 Hybel i dublett 19 4420
Grisehuset 13 Hybel i dublett 19 4420
Grisehuset 14 Hybel i dublett 19 4420