Fukla

Priser fra kr 4740,-

Hybelbygg med 16 hybler. Hver hybel har eget bad, 4 hybler deler kjøkken/oppholdsrom.

Husleien inkluderer strøm og oppvarming via nærvarmeanlegg.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Fukla 11 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 12 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 13 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 14 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 15 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 16 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 17 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 18 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 21 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 22 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 23 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 24 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 25 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 26 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 27 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Fukla 28 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740