Signere kontrakten

tor. 15 jun.

Du må signere kontrakten innen tre - 3 - dager etter at den er mottatt. Du får kontrakten din på e-post.

Dette sier kontrakten om signering:

§2 Leietakers aksept av avtalen

  1. Leieavtalen må aksepteres og sendes i undertegnet stand eller signeres elektronisk til utleier innen 3 dager.

  2. Dersom leietaker ikke overholder akseptfristen har utleier rett til å leie boligen til andre.

  3. Tilbakesendt og undertegnet avtale er bindende.

  4. Første husleie må være innbetalt før nøkkel kan utleveres.

Du kan signere på følgende måter:

  1. Elektronisk signering med BankID (foretrekkes).

  2. Skriv ut kontrakten, signer for hånd og send i posten (dersom du ikke har anledning til å signere elektronisk).

  3. Skriv ut kontrakten, signer, scan og returner på e-post.

Sjekk søppelpost

Vår kommunikasjon foregår via e-post. Sjekk at e-post fra SSN ikke havner i spam, da kan du miste viktig informasjon.

Kontrakten må leses og godkjennes

En husleiekontrakt er en skriftlig kontrakt mellom utleier og leietaker. Leiekontrakten inneholder informasjon som leietaker må lese og godkjenne før den underskrives av begge parter. Når leietaker har signert og gitt sitt samtykke i kontrakten, er begge parter bundet til avtalen til kontrakten utløper. Leietaker er selv ansvarlig, og plikter å forholde seg til avtalens innhold.

Under §1 i din personlige kontrakt finner du blant annet viktig informasjon som din studentboligs adresse og leieforholdets varighet.

Du kan se innholdet i en ordinær leiekontrakt her.

Spørsmål og svar om studentbolig