Campus Rauland Studentboliger

Det bygges for tiden 42 nye studentboliger på Campus Rauland! Boligene står klare til studiestart i august 2023.

Om Campus Rauland Studentboliger:

Campus Rauland Studentboliger er lokalisert rett ved siden av USN Campus Rauland. De to nye byggene oppføres i massivtre, knyttes til geobrønn for oppvarming og får solceller på takene. Byggene har fått navnene Bjørk og Furu, etter en navnekonkurranse blant studentene på Rauland.

NB. Leieprisene er ikke fastsatt, og du kan foreløpig ikke søke om å bo her. Vi åpner sannsynligvis for søknader i starten av 2023, så følg med om du vil bo i lekre, nye campusboliger på Rauland!

Byggene vil inneholde:

  • Totalt 42 studentboliger fordelt på to boligtyper og over to bygg:
  • 32 hybler med eget bad og kjøkken, samt hems (27 kvm).
  • 10 parleiligheter (for to personer) med eget bad og kjøkken, samt separat soverom. Parleilighetene er HC-tilpasset. 

Praktisk informasjon om Campus Rauland Studentboliger:

Egen avfallsbod for alle beboere. Husk å sortere!


Campus Rauland Studentboliger er beliggende i naturskjønne omgivelser, og som nærmeste nabo til skolen. Les mer om beliggenhet og adkomst til Campus Rauland hos USN.

Det blir en stor felles bod i det ene bygget.

Det blir fellesvaskeri med vanlige vaskemaskiner i første etasje i Furu, som alle beboerne kan benytte seg av - helt gratis.

Det blir ikke heis i byggene. De HC-tilpassede boligene blir liggende på bakkeplan.

Det blir noen gratis parkeringsplasser utenfor studentboligene. Det er planer om å etablere el-billadere med betalingsløsning på parkeringsplass som deles med universitetet.

Opparbeidelse av uteareal er ikke avklart per 20.09.2022.

Branninformasjon

Det er superviktig for både din og andres sikkerhet at du har gjort deg kjent med brannvarslingssystemet i studentboligen. Du finner informasjon om brannvarslingssystemet som gjelder for deg på Min side under Branninformasjon. Vi ønsker at du leser denne og ticker av for at informasjonen er lest og forstått.

Det er også oppslag i studentboligen som gir deg informasjon.

Du kan lese mer om generell brannsikkerhet her.


Nøkkelkort og innlåsing med app/Min side

Lås deg inn med mobilen

Du kan enkelt låse deg inn via "Mitt nøkkelkort" på Min side på mobil/desktop eller via Student Sørøst-appen (her ligger Mitt nøkkelkort på Studentbolig-tjenesten). Mitt nøkkelkort gir deg mulighet til å låse opp alle dører du har tilgang til gjennom ditt leieforhold med SSN. Det er også denne funksjonen du kan bruke for å låse inn gjester.


NB! Vi anbefaler at du alltid tar med nøkkelkort når du forlater hybelen. Åpning fra web vil ikke fungere hvis du mangler internett eller Min side er nede.

Tips – kjøp deg et ekstra nøkkelkort på SSNs servicekontor! Det er smekklås på dørene og fort gjort å låse seg ute. Et ekstra nøkkelkort kan oppbevares hos en medstudent.

Nøkkelkort:

Du vil motta ett nøkkelkort (kostnadsfritt) når du flytter inn i boligen din. Slik virker det:

Ytterdør:

Hold kortet inntil kortleseren. Det skal blinke grønt i leseren. Tast inn din firesifrede kode. Døren låses opp. 

Innerdører:

Hold kortet inntil leserenheten. Trykk ned håndtaket og åpne døren når du får grønt lys og et enkelt pip. Døren låses automatisk når den lukkes, men kan alltid åpnes innvendig med dørvrideren.

NB! Ikke lag hull i eller skriv på nøkkelkortet – det kan slutte å fungere.

Feilmelding i kortleser på hybel/leilighetsdør:

Grønt og rødt lys blinker vekselvis: lav batterispenning, batteriene må byttes med en gang. Ved lav batterispenning kan det også forekomme at rød og grønn blinker samtidig. Meld fra på Feil og mangler på Min side ved behov for batteribytte. 

Når du flytter ut leverer du nøkkelkortet tilbake, bruk gjerne en av våre dropboxer. OBS! Det tilkommer gebyr ved manglende innlevering av nøkkelkort. Se prislisten.

Geobrønn

Husleien inkluderer strøm og energi.

Energi fra geobrønner. Oppvarming via radiatorer, ventilasjonsoppvarming og varmtvann fra fjernvarmeanlegget.


Geobrønn og solceller

Energi fra geobrønner og solceller gir oppvarming av radiatorer, gulvvarme, ventilasjon og varmtvann.

Solceller

Det er montert solceller på ett eller flere av takene på studentboligene.