Blekket

Priser fra kr 4740,-

Hybelbygg 8 med hybler. Hver hybel har eget bad, 4 hybler deler kjøkken/oppholdsrom.

Husleien inkluderer strøm og oppvarming via nærvarmeanlegg.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Blekket 11 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Blekket 12 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Blekket 13 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Blekket 14 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Blekket 15 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Blekket 16 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Blekket 17 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740
Blekket 18 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 18 4670 4740