Breisås 2 - Venåsvegen 13

Priser fra kr 4020,-

Hus med 5 dubletter

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Breisås 2 hus 13 - 101 Hybel i dublett 12 4020
Breisås 2 hus 13 - 102 Hybel i dublett 12 4020
Breisås 2 hus 13 - 103 Hybel i dublett 12 4020
Breisås 2 hus 13 - 104 Hybel i dublett 12 4020
Breisås 2 hus 13 - 105 Hybel i dublett 12 4020
Breisås 2 hus 13 - 106 Hybel i dublett 12 4020
Breisås 2 hus 13 - 107 Hybel i dublett 12 4020
Breisås 2 hus 13 - 108 Hybel i dublett 12 4020
Breisås 2 hus 13 - 109 Hybel i dublett 12 4020
Breisås 2 hus 13 - 110 Hybel i dublett 12 4020