Regler og priser

Her finner du prisliste med diverse priser for tjenester i våre boliger, samt bolig- og ordensreglement, tildelingsreglement for studentboliger og en oversikt over innholdet i leiekontrakten.

Bolig og ordensreglement 
Tildelingsreglement 
Innholdet i leiekontrakten

Prisliste

Flyttegebyr Kr 500
Ikke student-tillegg Kr 500 månedlig tilleggsgebyr
Innlåsing dagtid vaktmester/husvert Kr 200 (etterfakturert) 
Innlåsing ved vekter Kr 995 (etterfakturert)  
Kjøp av vaskekort Kr 150 (verdi kr 50)
Bortkjøring av søppel (timepris vaktmester) Kr 430
Leie av motorvarmer pr sesong (kun Klokkergården, Vestfold) Kr 600
Leie av parkeringsplass (kun Campus Ringerike og Papillon) Kr 800 per mnd
Tap av nøkkel - ikke system Kr 150
Tap av postkassenøkkel Kr 100
Tap av systemnøkkel Kr 500
Bytte av sylinder Kr 750
Tapt/ødelagt nøkkelkort Kr 100
Ekstra nøkkelkort, maks 2 stk pr leietaker Kr 100
Gebyr når nøkkelkort mangler etter utflytt Kr 100
Tekstilpakke Kr 475
Ødelagt router Kr 250
Hytteleie ordinær helg Norefjell Kr 1300/1500 + kr 600 vask
Hytteleie ukedag Kr 375/450 + kr 600/650 vask
Hytteleie ferie per døgn Kr 600 + kr 600/650 vask
Rengjøring fellesrom Kr 430 per time
Purregebyr 1. gang * Kr 70 (via Sergel)
Leie av bod Campus Bø og Fagerlund i Vestfold (fra 1.1.2020) Kr 125 per mnd
Leie av bod Vestsiden, Kongsberg (fra 1.1.2020) Kr 50 per mnd

*Det sendes bare ut ett purregebyr fra Sergel før beløpet sendes til rettslig inkasso.
Med forbehold om endringer i prisliste.