Silva

Priser fra kr 5770,-

Bygget med navnet Silva har 99 boenheter fordelt på 89 hybelleiligheter med eget bad og kjøkken, samt 10 toromsleiligheter.

Når du klikker deg inn på "enheter i bygget" i listen under, ser du hvilke møbler som medfølger denne hybelen. I den samme listen står det "Pris" og "Ny pris". Den nye prisen er gjeldende fra 1.8.2020.

NB! Enhetene er stylet før fotografering og løst interiør og pyntegjenstander følger ikke med. Bildene av de ulike enhetene må kun sees på som veiledende for sin type enhet (hybel/ettroms/toroms/HC-enhet), da enhetene ikke er 100 % like hverandre. 

Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Silva 101 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 102 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 103 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 104 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 105 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 106 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 107 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 108 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 109 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 110 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 111 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 112 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 113 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 114 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 26 6240
Silva 115 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 116 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 20 5770
Silva 117 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 118 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 119 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 120 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 121 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 122 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 123 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 124 2-roms leilighet 30 8550
Silva 125 2-roms leilighet 30 8550
Silva 126 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 29 6390
Silva 127 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 128 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 201 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 202 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 203 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 204 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 205 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 206 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 207 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 208 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 209 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 210 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 211 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 212 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 213 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 214 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 215 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 216 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 26 6240
Silva 217 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 218 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 20 5770
Silva 219 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 220 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 221 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 222 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 223 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 224 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 225 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 226 2-roms leilighet 30 8550
Silva 227 2-roms leilighet 30 8550
Silva 228 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 29 6390
Silva 229 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 230 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 301 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 302 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 303 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 304 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 305 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 306 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 307 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 308 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 309 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 310 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 311 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 312 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 313 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 314 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 315 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 20 5770
Silva 316 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 317 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 318 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 319 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 320 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 321 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 322 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 323 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 324 2-roms leilighet 30 8550
Silva 325 2-roms leilighet 30 8550
Silva 326 2-roms leilighet 30 8550
Silva 327 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 328 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 401 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 402 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 403 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 404 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 405 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 406 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 407 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 408 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 409 2-roms leilighet 30 8550
Silva 410 2-roms leilighet 30 8550
Silva 411 2-roms leilighet 30 8550
Silva 412 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770
Silva 413 Hybelleilighet med eget bad og kjøkken 19 5770