Silva

Priser fra kr 5860,-

Bygget med navnet Silva har 99 boenheter fordelt på 89 hybelleiligheter med eget bad og kjøkken, samt 10 toromsleiligheter.

Når du klikker deg inn på "enheter i bygget" i listen under, ser du hvilke møbler som medfølger denne hybelen. I den samme listen står det "Pris" og "Ny pris". Den nye prisen er gjeldende fra 1.8.2020.

NB! Enhetene er stylet før fotografering og løst interiør og pyntegjenstander følger ikke med. Bildene av de ulike enhetene må kun sees på som veiledende for sin type enhet (hybel/ettroms/toroms/HC-enhet), da enhetene ikke er 100 % like hverandre. 

Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Silva 101 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 102 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 103 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 104 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 105 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 106 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 107 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 108 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 109 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 110 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 111 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 112 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 113 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 114 Hybel med eget bad og kjøkken 26 6240 6330
Silva 115 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 116 Hybel med eget bad og kjøkken 20 5770 5860
Silva 117 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 118 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 119 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 120 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 121 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 122 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 123 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 124 Parleilighet 30 8550 8670
Silva 125 Parleilighet 30 8550 8670
Silva 126 Hybel med eget bad og kjøkken 29 6390 6480
Silva 127 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 128 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 201 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 202 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 203 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 204 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 205 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 206 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 207 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 208 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 209 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 210 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 211 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 212 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 213 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 214 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 215 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 216 Hybel med eget bad og kjøkken 26 6240 6330
Silva 217 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 218 Hybel med eget bad og kjøkken 20 5770 5860
Silva 219 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 220 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 221 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 222 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 223 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 224 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 225 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 226 Parleilighet 30 8550 8670
Silva 227 Parleilighet 30 8550 8670
Silva 228 Hybel med eget bad og kjøkken 29 6390 6480
Silva 229 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 230 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 301 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 302 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 303 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 304 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 305 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 306 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 307 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 308 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 309 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 310 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 311 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 312 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 313 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 314 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 315 Hybel med eget bad og kjøkken 20 5770 5860
Silva 316 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 317 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 318 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 319 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 320 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 321 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 322 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 323 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 324 Parleilighet 30 8550 8670
Silva 325 Parleilighet 30 8550 8670
Silva 326 Parleilighet 30 8550 8670
Silva 327 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 328 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 401 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 402 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 403 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 404 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 405 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 406 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 407 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 408 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 409 Parleilighet 30 8550 8670
Silva 410 Parleilighet 30 8550 8670
Silva 411 Parleilighet 30 8550 8670
Silva 412 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860
Silva 413 Hybel med eget bad og kjøkken 19 5770 5860