Monti

Priser fra kr 4660,-

Bygget med navnet Monti har 56 hybler med eget bad, tilknyttet felleskjøkken hvor 18/19 hybler deler kjøkken med egen stue. Alle beboere har eget kjøleskap og kjøkkenskap i felleskjøkkenet.

Når du klikker deg inn på "enheter i bygget" i listen under, ser du hvilke møbler som medfølger denne hybelen. I den samme listen står det "Pris" og "Ny pris". Den nye prisen er gjeldende fra 1.8.2020.

NB! Enhetene er stylet før fotografering og løst interiør og pyntegjenstander følger ikke med. Bildene av de ulike enhetene må kun sees på som veiledende for sin type enhet (hybel/ettroms/toroms/HC-enhet), da enhetene ikke er 100 % like hverandre. 

Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Monti 101 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 102 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 103 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 104 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 105 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 20 4740 4810
Monti 106 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 107 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 108 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 109 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 110 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 111 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 20 4740 4810
Monti 112 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 113 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 114 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 115 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 116 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 117 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 118 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 119 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 201 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 202 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 203 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 204 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 205 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 20 4740 4810
Monti 206 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 207 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 208 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 209 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 210 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 211 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 20 4740 4810
Monti 212 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 213 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 214 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 215 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 216 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 217 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 218 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 219 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 301 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 302 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 303 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 304 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 20 4740 4810
Monti 305 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 306 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 307 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 308 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 309 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 310 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 20 4740 4810
Monti 311 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 312 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 313 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 314 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 315 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 316 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 317 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660
Monti 318 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 15 4590 4660