Regler og priser

Her finner du prisliste med diverse priser for tjenester i våre boliger, samt bolig- og ordensreglement, tildelingsreglement for studentboliger og en oversikt over innholdet i leiekontrakten.

Bolig og ordensreglement 
Tildelingsreglement 
Innholdet i leiekontrakten

Prisliste

Flyttegebyr Kr 500
Ikke student-tillegg Kr 500 månedlig tilleggsgebyr
Innlåsing dagtid vaktmester/husvert Kr 200 (etterfakturert) 
Innlåsing ved vekter Kr 995 (etterfakturert)  
Kjøp av vaskekort Kr 150 (verdi kr 50)
Bruk av vaskemaskin i fellesvaskeri fra kr 12,-
Bortkjøring av søppel (timepris vaktmester) Kr 430
Leie av motorvarmer pr sesong (kun Klokkergården, Vestfold) Kr 600
Leie av parkeringsplass: Kongsberg, Porsgrunn, Ringerike og Vestfold. Fra kr 500 - 1000 per måned
Tap av nøkkel - ikke system Kr 150
Tap av postkassenøkkel Kr 100
Tap av systemnøkkel Kr 500
Bytte av sylinder Kr 750
Tapt/ødelagt nøkkelkort Kr 100
Ekstra nøkkelkort, maks 2 stk pr leietaker Kr 100
Gebyr når nøkkelkort mangler etter utflytt Kr 100
Tekstilpakke Kr 475
Ødelagt router Kr 250
Hytteleie ordinær helg Norefjell Kr 1300/1500 + kr 600 vask
Hytteleie ukedag Kr 375/450 + kr 600 vask
Hytteleie ferie per døgn Kr 600 + kr 600 vask
Rengjøring fellesrom Kr 430 per time
Purregebyr 1. gang * Kr 70 (via Sergel)
Leie av bod Campus Bø og Fagerlund i Vestfold (fra 1.1.2020) Kr 125 per mnd
Leie av bod Vestsiden, Kongsberg (fra 1.1.2020) Kr 50 per mnd

*Det sendes bare ut ett purregebyr fra Sergel før beløpet sendes til rettslig inkasso.
Med forbehold om endringer i prisliste.