Studenthuset i Porsgrunn åpner 25. februar!

Studentsamfunnet i Grenland (SiG) har mottatt kroner 150.000,- fra SSN, til sitt flunkende nye studenthus beliggende på Campus Porsgrunn.

Studentsamfunnet i Grenland

Fra venstre: Sjurd Tjeldflåt, Marius Sunde (leder i SiG) og Petter Indrøy.
 

Det gamle studenthuset på Elverhøy i Porsgrunn stengte dørene den 8. desember 2016.

- Det var veldig spesielt å stenge dørene etter drift i det samme huset i over 30 år. Her satt det mye i veggene! Det var både vemodig og rart, forteller Marius Sunde, leder i SiG.

Nå er Studentsamfunnet i Grenland imidlertid klare for å flytte inn i sitt råflotte nye studenthus, og åpningsdatoen er spikret: Lørdag 25. februar skjer det!

Opprustning av inventar

 - Pengene vi har fått av SSN hjelper oss godt på vei, og vi synes det er knallbra med øremerkede midler til opprustning av det nye huset, sier Sunde. 

Han nevner blant annet behovet for opprustning av interiør, og noe av det første de skal handle inn er lagringshyller. Fullstendig oversikt over alt som trengs kommer etterhvert, men det er liten tvil om at det trengs diverse inventar i et stort, og helt nytt studenthus.

Trenger flere engasjerte sjeler

Leder, Marius Sunde, i SiG ønsker seg gjerne flere med engasjement for å drive med studentaktiviteter, nå som det nye huset er på tampen til klart.

 - Vi trenger flere ansatte til driften av huset, så det er bare å ta kontakt med oss, oppfordrer Sunde.

Studentsamfunnet i Grenland driver med forskjellige aktiviteter og har en rekke undergrupper som jobber med studentsosialt arbeid, så her er det store muligheter for å finne en gjeng som passer for deg, eller starte opp din egen!


Det nye studenthuset er oppført av Statsbygg på Campus Porsgrunn og er på 1000 kvm fordelt over to plan. Huset skal inneholde studentkro med kafé og bar, scene med garderobe og backstage, grupperom, møterom og studentkontor. En artig kuriositet er at bygget skal produsere hele 55 000 kilowatt-timer årlig ved hjelp av 352 kvm solcellepanel.

Bygget er initert av Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark) og byggeprosessen startet i 2015.