Etiske retningslinjer

1. Formål

1.1 Retningslinjene regulerer bruk av egen maskin ut på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sitt datanett via en fast/trådløs oppkobling fra en av USNs studiesteder til studentboligene.

1.2 Datanettverket er anskaffet primært som verktøy for studentene til bruk i studiesammenheng. Det betyr at Studentsamskipnaden ikke kan garantere all ikke-faglig aktivitet i hybelnettet.

2. Hvem får tilkobling/båndbredde?

2.1 Kun studenter ved USN kan koble seg til hybelnettet. Se krav/vilkår i Høgskolens IT-reglement og UNINETTs etiske retningslinjer.

3. IP-nummer og utstyr

3.1 USN bruker DHCP for tildeling av IP-nummer. Det er ikke tillatt å bruke noe annet IP-nummer.

3.2 Det er ikke lov å koble til huber/routere i hybelnettet.

3.3 Det er kun tillatt å bruke godkjent nettverkskabel (kun TP-kabel kan benyttes, ikke benytt telefon/ISDN-kabel og selvlaget kabel).

4. Ansvarlighet

4.1 Studentene må dele på båndbredden. Datanettet er ikke ment kun for deg som enkeltleietaker, men for alle leietakere på deling.

4.2 Maskinene på hybelnettet er ikke tilgjengelige fra andre maskiner enn de som finnes ved dette nettet.

4.3 Bruker skal ikke benytte hybelnettets IT-anlegg til å fremsette ærekrenkelser eller fornærmende uttalelser, formidle pornografi, eller på annen måte foreta eller medvirke til handlinger som er i strid med norsk lov.

4.4 Hver enkelt student er pliktig til å installere antivirus-program på sin private datamaskin og oppdatere denne med jevne mellomrom, f eks en gang i uken.

5. Sanksjoner

5.1 Brudd på reglene kan medføre sperring av tilgang og suspensjon fra bruk av Studentsamskipnadens datanettverk i inntil 6 måneder.

5.2 Gjentatte brudd på reglene medfører permanent sperring av tilgang.

5.3 Alvorlige brudd kan medføre permanent sperring av tilgang og suspensjon fra nettet allerede ved første gangs brudd av regelverket.

5.4 I alvorlige tilfeller kan driftsansvarlig om nødvendig stenge hele datanettverket for en periode, eventuelt permanent.

6. Forbedringer

6.1 Studentsamskipnaden forbeholder seg retten til å stenge data nettverket i perioder for oppgradering eller utbedringer.

UNINETTs etiske retningslinjer for bruk av nettet.