Lokale helsetjenester i Porsgrunn

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for å få hjelp.

Ved akutthjelp: 

Ambulanse og medisinsk nødtelefon: 113
Legevakten tlf: 116117


Har du ikke fastlege der du studerer?

Alle studenter som flytter til Porsgrunn har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret. Noen ganger er det spesielle årsaker til at man ønsker å beholde fastlegen i sin hjemkommune. Men dersom du skal oppholde deg i Porsgrunn over lengre tid anbefales du å skaffe deg fastlege i her. Dersom du ønsker å bytte til en fastlege i Porsgrunn Kommune kan du lese mer om dette på helsenorge.no

Det er viktig å vite at studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.

Informasjon om rett til fastlege 

Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned. Dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det Porsgrunn kommunale legevakt du skal henvende deg til (lokalisert ved Sykehuset i Porsgrunn, Aallsgate 41, 3922 Porsgrunn). Deres telefonnummer er 116 117.

For personer med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 16.00 og hele dagen i helger/høytider. Legevakta har samme takster som legekontorene, men har et kvelds- og helligdagstillegg.

Her finner du oversikten over ledige fastleger i Porsgrunn.


Tannlege 

Korvetten tannklinikk i Brevik gir studenter 10% avslag på undersøkelse og tannfyllinger. 
Telefon: 35 57 02 32


 

Psykisk helsehjelp i Porsgrunn:

Psykisk helsehjelp Porsgrunn kommune

Telefon: 35 54 74 79 

DPS Nedre Telemark

Telefon: 35 00 28 00 

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS. 

Hjelp til hjelp 

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Porsgrunn.
Hjemmeside

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123

Friskliv, læring og mestring

Porsgrunn kommune har et frisklivstilbud som hjelper og støtter personer over 18 år som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk gjennom individuelle samtaler og et gruppebasert tilbud. Les mer om frisklivstilbudet her. 


Behov for annen hjelp?

Helsestasjon for unge Porsgrunn kommune (opp til 25 år)

Telefon: 35 54 73 45

Helsestasjon for unge Skien kommune (opp til 23 år)

Telefon: 35 58 15 02