Titles in book packages from Brage Bok Ringerike

Wed 21 Dec

Here you can see which titles the book packages contain at Brage Bok at Ringerike.

Book package spring 2023 Ringerike

 • Kvalsåhaugen, Wennes og Nesse: Organisere og lede - dilemmaer i praksis

 • Baksaas og Hansen: Finansregnskap med analyse

 • Miceli: The Economic Approach to Law

 • Woxholth: Selskapsrett

 • Johannessen, Tufte og Christoffersen: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

 • Solheim og Winther: Driftsregnskap og budsjettering

 • Samuelsen, Peretz og Olsen: Merkevareledelse

 • Reiersen: Makroøkonomi - Kort og godt

 • Holden: Makroøkonomi

 • Solheim og Wither: Driftsregnskap og budsjettering

 • Hamre og Sejersted: EU- og EØS-relevante tekster

 • Arnesen, Hammersvik, Hjelmeng, Kolstad og Rognstad: Oversikt over EØS-retten

 • Johannessen, Tufte og Christoffersen: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

 • Hoff: Strategisk økonomistyring

 • Arnesen, Hammersvik, Hjelmeng, Kolstad og Rognstad: Oversikt over EØS-retten

 • Eckhoff og Smith: Forvaltningsrett

 • Bugge: Lærebok i miljøforvaltningsrett

 • Kjønstad, Syse og Kjelland: Velferdsrett

 • Hamre og Sejersted: EU- og EØS-relevante tekster

 • Abusland og Bragdø-Ellenes: Forvaltningsrett i et nøtteskall

 • Michalsen: Rett - En internasjonal historie

 • Woxholth: Selskapsrett

 • Falkanger og Falkanger: Tingsrett

 • Apelseth: Dynamisk tingsrett til eksamen

 • Woxholth: Selskapsrett i et nøtteskall

Order book package