Titler i bokpakker fra Brage Bok Ringerike

ons. 21 des.

Her ser du hvilke titler bokpakkene inneholder hos Brage Bok i Ringerike.

Bokpakker vår 2023 Ringerike

 • Kvålshaugen, Wennes og Nesse: Organisere og lede

 • Kristoffersen: Databasesystemer

 • Kvalsåhaugen, Wennes og Nesse: Organisere og lede - dilemmaer i praksis

 • Baksaas og Hansen: Finansregnskap med analyse

 • Miceli: The Economic Approach to Law

 • Woxholth: Selskapsrett

 • Johannessen, Tufte og Christoffersen: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

 • Solheim og Winther: Driftsregnskap og budsjettering

 • Samuelsen, Peretz og Olsen: Merkevareledelse

 • Reiersen: Makroøkonomi - Kort og godt

 • Holden: Makroøkonomi

 • Solheim og Wither: Driftsregnskap og budsjettering

 • Hamre og Sejersted: EU- og EØS-relevante tekster

 • Arnesen, Hammersvik, Hjelmeng, Kolstad og Rognstad: Oversikt over EØS-retten

 • Johannessen, Tufte og Christoffersen: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

 • Hoff: Strategisk økonomistyring

 • Lødrup og Sverdrup: Familieretten

 • Asland: Arverett

 • Aarli og Mæhle: Juridisk metode i et nøtteskall

 • Falkanger: Fast eiendomsrettsforhold

 • UIO - Det juridiske fakultet - JUS1211 - Privatrett

 • Lødrup og Sverdrup: Familieretten

 • Asland: Arverett

 • Aarli og Mæhle: Juridisk metode i et nøtteskall

 • Falkanger: Fast eiendomsrettsforhold

 • UIO - Det juridiske fakultet - JUS1211 - Privatrett

 • Eng: Rettsfilosofi

 • Eriksen: Kritikk

 • Høgberg: I språkets bilde

 • Arnesen, Hammersvik, Hjelmeng, Kolstad og Rognstad: Oversikt over EØS-retten

 • Eckhoff og Smith: Forvaltningsrett

 • Bugge: Lærebok i miljøforvaltningsrett

 • Kjønstad, Syse og Kjelland: Velferdsrett

 • Hamre og Sejersted: EU- og EØS-relevante tekster

 • Abusland og Bragdø-Ellenes: Forvaltningsrett i et nøtteskall

 • Michalsen: Rett - En internasjonal historie

 • Woxholth: Selskapsrett

 • Falkanger og Falkanger: Tingsrett

 • Apelseth: Dynamisk tingsrett til eksamen

 • Woxholth: Selskapsrett i et nøtteskall

 • Kvålshaugen, Wennes og Nesse: Organisere og lede - dilemmaer i praksis

 • Winther, Hæhre, Ottesen og Øyen: Grunnleggende bedriftsøkonomi

 • Hagen: Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk

 • Baksaas og Hansen: Finansregnskap med analyse

 • Samuelsen, Peretz og Olsen: Merkevareledelse

 • Bø, Gripsrud og Nygaard: ledelse av Forsyningskjeder

 • Johannessen, Tufte og Christoffersen: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

 • Kvålshaugen, Wennes og Nesse: Organisere og lede - Dilemmaer i praksis

 • Winther, Hæhre, Ottesen og Øyen: Grunnleggende bedriftsøkonomi

 • Olsen og Peretz: Markedskommunikasjon

 • Silkoset, Olsson og Gripsrud: Metode, dataanalyse og innsikt

 • Solheim og Winther: Driftsregnskap og budsjettering

 • Johannessen, Tufte og Christoffersen: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

 • Taylor: Introduction to management science

 • Holden: Makroøkonomi

 • Reiersen: Makroøkonomi - kort og godt

 • Hoff: Strategisk økonomistyring

 • Hull: Options, futures and other derivatives

 • Kristoffersen: Merverdiavgift

 • Langli: Årsregnskapet

 • Osterwalder: Business Model Generation

 • Baksaas og Stenheim: Regnskapsteori

 • Moen og Havstein: Regnskapsorganisering

 • Eklund og Knutsen: Regnskapsanalyse

 • Høylie, Kristensen og Opsahl: God regnskapsføringsskikk

 • Nygård: Aktør eller brikke

 • Svartdal: Psykologi

 • Ryan og Deci: Selfdermination theory

 • Lewis: When cultures collide

 • Multivariate data analysis

 • Rand: Mestringsmotivasjon: En teoristudie

 • Winther, Hæhre, Ottesen og Øyen: Grunnleggende bedriftsøkonomi

 • Hagen: Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk

 • Bragdø-Ellenes og Abusland: Forvaltningsrett i et nøtteskall

 • Eckhoff og Smith: Forvaltningsrett

 • Baksaas, Kjell Magne - Regnskapsteori

 • Scott, William og O'Brien, Patricia - Financial accounting theory

 • Berk, Jonathan og Demarzo, Peter - Corporate finance

 • Dougherty, Christopher - Introduction to econometrics

 • Larman, Craig - Applying UML and patterns

 • Johannessen, Tufte og Christoffersen - Samfunnsvitenskapelig metode

 • Samuelsen, Peretz og Olsen - Merkevareledelse

 • Nygaard, Gripsrud og Bø - Ledelse av forsyningskjeder

Bestill pensumpakke