Oppsigelse

Oppsigelse registrerer du ved å logge deg inn på «Min side» med brukernavn og passord. Du vil motta en e-post på at oppsigelsen er registrert, samt praktisk informasjon med tanke på utflyttingen.

I SSNs tildelingskriterier står det:

§6. Leiekontraktens lengde 

6.3  SSN opererer med tre måneders oppsigelsestid av bolig fra 1. i påfølgende måned. Egne regler gjelder dersom en har fått tildelt bolig før studieopptak for så å få vite at studieplass ikke er innvilget. Leieavtaler inngått fra 1. august kan da kanselleres ved å sende skriftlig melding til SSN ([email protected]) innen 31. juli. 

I leieavtalen står det:

§ 4 Leieforholdets varighet

  1. Leieavtalens varighet er regulert i avtalens § 1.
  2. Leietaker plikter å søke om ny tildeling av kontrakt eller melde utflytting innen tre måneder før kontrakten utløper. Overholdes ikke fristen kan boligen bli tildelt en annen søker. 
  3. I kontraktsperioden kan leieforholdet sies opp av leietaker med en oppsigelsesfrist på 3 -tre - måneder regnet fra den siste dag i måneden. 
  4. Oppsigelsen registreres via "Min side". I oppsigelsesmeldingen skal ny adresse oppgis. 
  5. Dersom leietaker dør, har både dødsboet og utleier rett til å si opp kontrakten med lovlig frist jfr Husleieloven § 9-10.

§ 16 Fraflytting

  1. Når leietiden er utløpt skal leietaker levere boligen med tilbehør, og eventuelt tilhørende bod, tilbake til utleier i samme stand som da den ble overtatt, bortsett fra forringelse som følger av elde og alminnelig slitasje og de mangler utleier selv plikter å utbedre.
  2. På flyttedagen skal leietaker ha flyttet ut og levert nøkler til vårt lokale servicekontor innen kl. 10.00. Dersom utflyttingsdagen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, må leietaker sørge for å levere nøklene i en av våre lokale dropbokser/kasser på campus. Boligen vil bli kontrollert av utleier eller den utleier bemyndiger på flyttedagen. Dersom ikke nøkler leveres til avtalt tid blir leietaker belastet for leie frem til leietakers bruk opphører.