Flytte ut? Husk å levere nøkler/nøkkelkort!

Alle nøkler/nøkkelkort skal leveres innen klokken 10.00 på siste kontraktsdag. Disse kan leveres på SSNs servicekontorer i våre åpningstider. Utenfor våre åpningstider kan du benytte våre dropboxer.

Nøkkelkort

Tidspunkt for utflytting

Frist for levering av nøkkel er innen klokken 10:00 på kontraktsdagen. Boligen skal da være klar for overlevering (tømt, ryddet og vasket).

Vi minner om at betalingsplikten løper ut hele oppsigelsestiden, også om leietager har fraflyttet boligen før oppsigelsestiden er utløpt (jfr. §5.4 i leiekontrakten).

NB! Dersom nøkkel ikke er levert innen klokken 10.00 siste kontraktsdag må det byttes sylinder og leietaker vil bli fakturert for sylinderbytte, samt gebyr for tap av nøkkel. Har du nøkkelkort skal også dette (eller disse om du har flere) leveres tilbake. Det utstedes gebyr ved manglende innlevering av nøkkelkort (Se prislisten).

Hvor leverer jeg nøkkel?

Nøkkel/nøkkelkort kan leveres til ditt lokale servicesenter i våre åpningstider. Dersom din siste kontraktsdag faller på en helg, helligdag, feriedag eller utenfor våre åpningstider kan du benytte deg av våre dropboxer. HUSK: Alt som leveres i våre dropboxer må ligge i navnet konvolutt.

Du finner oversikt over våre dropbox-løsninger her:

Campus Bø

Campus Bø Studentboliger: Innenfor hovedinngangen (i 1. etasje) til bygg 28.
Grivi: Kontoret til vaktmester i gangen ved postkassene.
Breisås: På endeveggen av SSNs driftsbygning øverst ved Breisås 1.

Campus Drammen

Moov In: Merket dropbox ved postkassene.
Øvre Sund: Merket dropbox ved postkassene i Tutus, Domi og Unitas.

Campus Kongsberg

Kirkegata: Merket dropbox ved hovedinngang hybler.
Papillon: Merket dropbox ved postkassene.
Vestsiden: Ved oppslagstavle i gangen i Silva.

Campus Notodden

Høgås: Brevluke i dør til driftsbygningen.
Sætre: Merket dropbox ved postkassene.

Campus Porsgrunn

Jotunveien 20: Brevluken i døren til vaktmesternes kontor.
Campus Kjølnes: Postkassen merket Drop box som henger på vaskerommet.

Campus Rauland

Kontakt Bjørgulf Askvik på tlf 905 21 349.

Campus Ringerike

Luna: Merket dropbox ved postkassene.

Campus Vestfold

Campus Vestfold Studentboliger: Merket dropbox på vaskerom 1. etg. Delta.
Faun & Klokkergården: Brevluke i døren til teknisk rom i kjelleren på Myra.
Åsgårdstrand: Brevluke i veggen til vaktmesterbod (mellom Madonna og Pikene på broen).
Kaldnes Brygge: Brevluke i vegg til vaktmesterrom 1.etg.
Fagerlund: Postkasse på vaskeriet.