Behandling av personopplysninger - SSN bolig

fre. 26 nov.

Her finner du supplerende informasjon om behandling av personopplysninger for boligsøkere og boligkunder i SSN.

Adgangskontroll

Vi har ulike adgangssystemer i våre boliger og noen har elektroniske nøkkelkort. Der vi har elektroniske nøkkelkort har våre leverandører av adgangssystemene tilgang til personopplysninger.

Formålet med dette er å identifisere eieren av kortet og at vi skal kunne levere et sikkert og funksjonelt adgangssystem. Eksempler på personopplysninger som blir behandlet er navn, fødselsnummer og e-postadresse. 

Det utveksles i dag data mellom nøkkelkortsystemet og boligsystemet, slik at ved sletting av data i et av systemene, blir begge oppdatert.

Renholds- og vedlikeholds/servicetjeneste

Når du melder inn en feil i boligen din eller når utleier oppdager at det er behov for vedlikeholdsarbeid i boligen får våre leverandører av service-/vedlikeholds-/renholdstjenester tilgang til ditt navn og din kontaktinformasjon. Dette er nødvendig slik at de kan kontakte deg dersom det er behov for det. 

Vaskeri

Når du bruker en vaskemaskin eller tørketrommel i et av våre vaskerier med vaskebrikker, registreres tidspunktet for når du har startet vaskemaskinen/tørketrommelen, samt hvilket vaskeri du har benyttet. Dette er nødvendig på grunn av feilretting og teknisk vedlikehold. Vaskekortet ditt er knyttet til ditt kundenummer i SSN Bolig, slik at leverandøren av vaskeritjenesten ikke kan knytte kortet til deg som enkeltperson. 

Inkasso

Inkassoselskapet vi benytter får følgende informasjon om deg: navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, kontonummer, fakturanummer og beløp.

Vektertjeneste (innlåsing/sporadisk vakthold)

Vår leverandør av vektertjenester har tilgang til hvilke leietakere som bor på hvilke adresser, samt samboere. Dette er nødvendig for at vi skal kunne ivareta sikkerheten i våre studentboliger og for at vi skal kunne tilby innlåsing til våre leietakere utenom våre åpningstider. 

Dersom du ringer til vakttelefonen som er betjent av leverandøren av vektertjenester, vil vi dersom vektertjenesten rykker ut, motta en rapport vedrørende utrykningen. Rapporten kan inneholde personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og fødselsdato, samt beskrivelse av hva henvendelsen/utrykningen dreier seg om. 

Internett

Dersom du tar kontakt med vår leverandør av internettjenester i forbindelse med feil vil leverandøren kontakte oss dersom vi skal foreta utbedringer i boligen din. Rapporten kan inneholde personopplysninger som navn og kontaktinformasjon. Dette er nødvendig for at vi skal kunne utbedre feilen.