Studentmidler: Søk om penger!

Visste du at du kan søke om penger til studentaktiviteter? Jo da, hvis du har lyst til å starte for eksempel en klubb, kor eller treningsgruppe på din campus, kan du søke Studentsamskipnaden om midler. Søknadsfrist er 15. november!

Studentsamskipnaden (SSN) deler ut studentmidler fire ganger i året, og søknadene spenner vidt. Felles for dem er at det handler om aktiviteter som flere kan delta i, gjerne så mange som mulig.  Noen trenger penger til å videreføre noe som allerede er satt i gang, til leie av lokaler eller folk som for eksempel kan holde foredrag. Andre trenger penger til å sette i gang ting eller kjøpe inn utstyr. 

Som stjernekikkerne på Rauland, for eksempel. Det er ikke så mye som skjer på Rauland. Det er ikke så mye lys der, heller. Så hvis man vil se på stjernene (og det er det mange som vil!) så ser man dem godt. Så Are August satte seg ned og skrev en søknad. «Studentene i Rauland lever i en boble», skrev han. «Nesten ingen får med seg hva som skjer utenfor campus, hva som skjer i resten av Norge, i resten av verden. I hverdagen er det lett å glemme at vi som lever her i Rauland, også er en del av noe større.» Så de søkte om penger til teleskop og stjernekikkert. For å se på det store de er en del av, for å se på stjernene, for å studere planetene, for å observere ISS fly forbi. 

Det er ikke noe å lure på, sa de som sitter på pengesekken. Det er klart de skal ha teleskop og stjernekikkert på Rauland!

Fluer og film

Og så har du Julian. Han ville starte badmintontrening. Han fikk penger til nett, rekkerter og fluer, og dermed ble det trening to ganger i uka for en gjeng ivrige Vestfold-studenter; noen nybegynnere, andre mer drevne. Etter hvert ville så mange være med at Julian trengte mer utstyr. Da søkte han igjen, og fikk mer penger. 
Mange vil starte filmklubb, og filminteresserte studenter på Notodden, i Porsgrunn, Drammen og Bø har sett og diskutert seg gjennom hundrevis av filmer etter at noen tok initiativet og søkte om penger til å sette i gang. Nå er det Vestfold sin tur. USN filmklubb vil vise film tre ganger i måneden. Åpent for alle. 

Sang og teater

Jon i Drammen vil starte studentkor. Han har regnet ut at medlemskontingent og et par konserter vil dra inn litt penger, men ikke nok til å hyre en dirigent, så han søkte om penger og fikk det. Pur glede og allsang der, altså. 

I Bø driver Nadia og en gjeng medstudenter improklubb, improvisert teater. De har forestillinger på kroa i Bø hver måned, til glede for skuespillerspirer, studenter og lokalbefolkning. Men de vil videre, lære mer, men forestillingene deres er gratis og de har ingen penger til å komme seg videre med. Derfor søkte de om studentmidler til en workshop med innleid instruktør, hvor hvem som helst kan være med og lære seg improteater. Og sånt kan man jo ikke si nei til. Workshop neste. 

Gjør noe for medstudentene dine!

Historiene om alle som har ønsket å sette i gang aktiviteter, søkt om penger og fått det, er mange. Er det noe du har lyst til å starte på din campus? Spillkvelder? Lan-turneringer? Yogagruppe? Meditasjonskurs? Gjør det! Send inn en søknad. Sikt mot stjernene. Eller sikt mot noe annet. Antakelig er det flere som har lyst til det samme som deg. 

Her kan du lese mer om studentmidler og hvordan du søker. Søknadsfrist er fire ganger i året, neste frist er 15. november