Støtter gode prosjekter og et bedre studentliv

Visste du at du, ditt studentsamfunn eller din studentorganisasjon kan søke Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) om midler til et prosjekt?

Tilskudd av midler

Vi har tatt en prat med Tonje Berg Furustad, som er rådgiver for studentorganisasjoner i SSN
og den som håndterer søknader om tilskudd. 

Tonje Berg Furustad - Man kan søke om tilskudd til en mengde ulike aktiviteter, arrangementer eller tiltak, men en viktig fellesnevner er at det man søker om tilskudd til bør være med på å bidra til et bedre studentliv, forklarer Tonje.

Ønsker seg gode prosjekter

- Mitt ønske er at det skal være så mange gode søknader at potten går tom ved hver tildeling og at vi virkelig må gjøre en vurdering på hvem som skal få midler, sier Tonje Berg Furustad.

Noen gode eksempler på hva som er et godt prosjekt å søke om støtte til kan være: Filmklubb (åpent for alle, og passer også godt for internasjonale studenter), opprettelse av et næringsutvalg ved campus eller klatregruppe. Som tidligere nevnt er den viktige fellesnevneren at prosjektet bør være et gode for mange, samt stimulere til et mangfoldig, inkluderende og livlig studiemiljø.

Basert på semesteravgift

Tilskuddsordningen er en fordel som tilfaller studenter tilknyttet SSN, og prosjektene det søkes om støtte til må derfor være FOR og AV studenter tilknyttet vår samskipnad. Er du student ved HSN, Politihøyskolen i Stavern eller Fagskolen Tinius Olsen, og har betalt din semesteravgift, er du automatisk medlem av Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Det er også semesteravgiften som er grunnlaget for budsjettrammen til tilskuddsordningen, som blir satt av styret i SSN hvert år. Har du et godt prosjekt og vil søke om støtte, er det derfor i prinsippet dine egne semesteravgiftskroner du får «tilbake».

Vil du søke om tilskudd?

Kriterier for tilskudd
Søknadsskjema for tilskudd