Jotunveien 32

Priser fra kr 4050,-

Hus med 8 hybler i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Jotunveien hus 32 - 101 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 32 - 102 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 32 - 103 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 32 - 104 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 32 - 201 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 32 - 202 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 32 - 203 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 32 - 204 Hybel i dublett 14.3 4050