Jotunveien 22

Hus med 4 dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Strøm inkludert
Jotunveien 22 - 101 Hybel i dublett 14.3 3890
Jotunveien 22 - 102 Hybel i dublett 14.3 3890
Jotunveien 22 - 103 Hybel i dublett 14.3 3890
Jotunveien 22 - 104 Hybel i dublett 14.3 3890
Jotunveien 22 - 201 Hybel i dublett 14.3 3890
Jotunveien 22 - 202 Dublett 26 3890
Jotunveien 22 - 203 Hybel i dublett 14.3 3890
Jotunveien 22 - 204 Hybel i dublett 14.3 3890