Jotunveien 20

Priser fra kr 4050,-

Hus på to etasjer med fire hybler i dubletter i hver etasje (totalt åtte hybler i huset). To og to deler kjøkken og bad.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Jotunveien hus 20 - 101 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 20 - 102 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 20 - 103 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 20 - 104 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 20 - 201 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 20 - 202 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 20 - 203 Hybel i dublett 14.3 4050
Jotunveien hus 20 - 204 Hybel i dublett 14.3 4050