Refusjon av helseutgifter

Studentsamskipnaden ønsker å bidra positivt til studenters livskvalitet og har et tilbud om refusjon av helseutgifter – tilpasset studenters behov.

Helserefusjoner
Kontakt
Søk nå
Søknadsskjema  | Retningslinjer
frister
1. august 2017 for vårsemesteret 2017.
15. januar 2018 for høstsemesteret 2018.

Studentsamskipnadens helserefusjonsordning dekker delvis utgifter studenter har ved sykdom og andre helseplager. Helseutgifter skal ikke være et hinder for å gjennomføre et studium.

Det er tre forskjellige muligheter til å få refundert helseutgifter:

  1. Refusjon av egenandelskort tak 1 og 2.
  2. Refusjon av andre helseutgifter, som ikke dekkes av egenandelskort.
  3. Refusjon av tannlegeutgifter.

Det er en egenandel på kr 450,- for ordning 1 og 2 og en egenandel på kr 1000,- for ordning 3. Det er mulig for deg som student å benytte deg av alle ordningene i løpet av et kalenderår. Dine rettigheter i SSNs helserefusjonsordninger er beskrevet i våre retningslinjer.

Helserefusjon

Søknadsfrister:

Frist vårsemester: 1. august samme år (utgifter fra 1/1 – 30/6)

Frist høstsemester: 15. januar påfølgende kalenderår (utgifter fra 1/7 – 31/12)

NB! Alle bilag jfr. retningslinjene må vedlegges søknaden, ellers vil den ikke bli behandlet.