Vi trenger å høre til #lagplass

Skrevet av Tone Kristin Rogne, Tone Kristin Rogne fre. 29 sep.
Helse/HF - Helsefremmende og forebyggende/verdensdagen_artikkel-9_zapfiu

Vi trenger å høre til #lagplass er årets tema for Verdensdagen for psykisk helse. SSN Helse markerer dagen i samarbeid med en rekke andre aktører på USNs campuser.

Felles innsats mot ensomhet og utenforskap

Verdensdagen for psykisk helse er en nasjonal kampanje for å fremme bevissthet om psykisk helse. I år er temaet Vi trenger å høre til #lagplass. Temaet skal bidra til felles innsats mot ensomhet og utenforskap. Det å høre til og oppleve at man er en del av et fellesskap, som aksepterer oss for den vi er, er viktig for vår mentale helse.

Årets tema for Verdensdagen for psykiske helse er Vi trenger å høre til #lag plass

Hvorfor ønsker SSN å være med på markeringen av Verdensdagen for psykisk helse?  

Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2022 (SHoT) viser at mange studenter har venner og er sosialt aktive. Allikevel viser undersøkelsen at så mange som 1 av 3 har få venner og 7% opplyser om at de ikke har venner. Det å føle tilhørighet er et grunnleggende behov for oss alle.

Hensikten med årets tema er å bidra til at viktige møteplasser er mer inkluderende, og invitere til fellesskap selv om vi er forskjellige.

For å få til dette, kan det være fint med litt selvrefleksjon: Hvordan møter jeg andre mennesker? Hvem inviterer jeg med til lunsj? Har alle på mitt studium en kollokviegruppe de er en del av? Er jeg åpen for å utvide nettverket mitt, og invitere med en som kanskje ikke har så mange å være med? Ser jeg opp og hilser på de rundt meg?

Samarbeid om markeringen

SSN samarbeider med Studentdemokratiet, studentfrivilligheten, vertskommuner, frivillige og ideelle organisasjoner om å markere Verdensdagen for psykisk helse.

Vi håper mange kommer innom stand og aktiviteter som arrangeres på campusene.

Alle oppfordres til å gjøre det kampanjen sier, nemlig #lagplass slik at campus blir et sted hvor vi opplever inkludering og tilhørighet.

📅 Du kan finne markeringene og hva som skjer på din campus i Sørøst-kalenderen:

Sørøst-kalenderen

Ikke funnet gjengen din ennå?

Det er fortsatt tidlig i studieåret og det er helt vanlig å ikke ha funnet «sin gjeng» ennå. Trenger du forslag til å finne nye studievenner vil vi tipse deg om å lese bloggposten Gjør noe sammen, som er skrevet av Frøydis Haukeland, rådgiver studentrelasjoner på Campus Bø.

Trenger du noen å snakke med? Vi i SSN Helse er her for deg 🫶