Lokale helsetjenester i Vestfold (Horten)

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for å få hjelp.

Ved akutthjelp: 

Medisinsk nødtelefon: 113
Legevakten tlf: 116 117


Ali Ahmad er ikke tilgjengelig før mars 2022.

Studentlege Ali Ahmad, Horten

Studentlege i Horten

Ali Ahmad er tilgjengelig fra mars 2022.

I Horten er lege Ali Ahmad ved Fastlegene Linden Park tilgjengelig for studenter ved USN Campus Vestfold/Bakkenteigen.

Du trenger ikke å ha byttet til Ali Ahmad som fastlege for å få time hos ham. Vanlige takster gjelder. Husk at du kan søke SSN om helserefusjon dersom du har hatt høye utgifter til lege!

Har du ikke fastlege der du studerer?

Alle studenter som flytter til Horten har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret. Noen ganger er det spesielle årsaker til at man ønsker å beholde fastlegen i sin hjemkommune. Men dersom du skal oppholde deg i Horten over lengre tid anbefales du å skaffe deg fastlege i her. Dersom du ønsker å bytte til en fastlege i Horten Kommune kan du lese mer om dette på helsenorge.no

Det er viktig å vite at studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.

Informasjon om rett til fastlege 

Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned. Dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det Horten Kommunale Legevakt du skal henvende deg til. Deres telefonnummer er 116 117.

For personer med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 16.00 og hele dagen i helger/høytider. Legevakta har samme takster som legekontorene, men har et kvelds- og helligdagstillegg.

Les mer om Horten Kommunes tilbud til studenter på deres nettsider.

Her finner du oversikten over ledige fastleger i Horten.


Psykisk helsehjelp i Vestfold:

Akutt psykisk helsehjelp

Telefon: 33 37 50 77 

Hjelp til hjelp

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Vestfold
Hjemmeside

Nordre Vestfold DPS, Nøtterøy

Telefon: 33 34 51 00

Søndre Vestfold DPS, Larvik og Sandefjord

Telefon: 33 11 86 00

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS.

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123