Helsetjenester på Ringerike

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter til å få hjelp.

Ved akutthjelp:

Ambulanse/nødhjelp: 113

Ringerike interkommunale legevakt

Trygstadveien 8, 3511 Hønefoss
Telefon: 116 117

 


Har du ikke fastlege der du studerer?

Alle studenter som flytter til Ringerike har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret. Noen ganger er det spesielle årsaker til at man ønsker å beholde fastlegen i sin hjemkommune. Men dersom du skal oppholde deg på Ringerike over lengre tid anbefales du å skaffe deg fastlege i her. Dersom du ønsker å bytte til en fastlege i Ringerike Kommune kan du lese mer om dette på helsenorge.no

Det er viktig å vite at studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.

Informasjon om rett til fastlege 

Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned. Dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det Ringerike Interkommunale Legevakt (ved Ringerike Sykehus) du skal henvende deg til. Deres telefonnummer er 116 117.

For personer med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 16.00 og hele dagen i helger/høytider. Legevakta har samme takster som legekontorene, men har et kvelds- og helligdagstillegg.

Her finner du oversikten over ledige fastleger på Ringerike.

Studenter som ikke har fastlege i kommunen kan benytte seg av ordinære fastlegetjenester ved Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner. Helsekontoret ligger sentralt til i Hønefoss sentrum. Det er vanlig fastlegetakst for legetime. Se nettsidene deres for mer informasjon.


Psykisk helse og rus:

Hjelp til hjelp

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Ringerike. 
Hjemmeside

Fontenehuset Hønefoss Unge voksne

St Olavs gate 5
3510 Hønefoss
Telefon: 32126610

Fontenehuset er et tilbud for alle som har eller har hatt psykiske utfordringer og som bygger på et ønske om å jobbe eller/og delta i et sosialt felleskap. Det finnes også leseplasser på fontenehusets arbeids og studiesenter.

Ringerike kommune

Avdeling helse og rus (gratis tilbud om hasjavvenning)
Storgata 13 B
3510 Hønefoss
Telefon: 409 24 471/ 409 09 704

Avdeling psykisk helse og rus
Her finner du oversikt over lokale tilbud/tjenester, inkludert aktiviteter og lavterskeltilbud.

 

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123


Behov for annen hjelp?

Helsestasjon for ungdom (mellom 16 og 23 år)

Storgaten 13
3510 Hønefoss
Telefon: 32 11 75 75