Helsetjenester på Ringerike

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter til å få hjelp.

Ved akutthjelp:

Ringerike interkommunale legevakt

Arnold Dybjordsvei 1, 3511 Hønefoss
Telefon: 32 11 11 11

Ringerike Medisinske Senter 

Kartverksveien 9
3511 Hønefoss
Telefon: 32 17 91 50


Har du ikke fastlege der du studerer?

Dersom du skal oppholde deg i kommunen over 3 måneder, anbefales det å benytte seg av lokal fastlege dersom ikke sykehistorie og relasjon til eksisterende fastlege gjør at du ønsker å beholde den fastlegen du allerede har. 

Bytte av fastlege gjøres enkelt på nett.

Studenter som bytter fastlege mens de studerer i en annen by har rett til å få tilbake sin gamle fastlege når/dersom de flytter tilbake. OBS! Dette gjelder ikke hvis perioden du er borte overstiger 3 år. 


Psykisk helse og rus:

Hjelp til hjelp

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Ringerike. 
Hjemmeside

Fontenehuset Hønefoss Unge voksne

St Olavs gate 5
3510 Hønefoss
Telefon: 32126610

Fontenehuset er et tilbud for alle som har eller har hatt psykiske utfordringer og som bygger på et ønske om å jobbe eller/og delta i et sosialt felleskap. Det finnes også leseplasser på fontenehusets arbeids og studiesenter.

Ringerike kommune

Avdeling helse og rus (gratis tilbud om hasjavvenning)
Storgata 13 B
3510 Hønefoss
Telefon: 409 24 471/ 409 09 704

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123


Behov for annen hjelp?

Helsestasjon for ungdom (mellom 16 og 23 år)

Storgaten 13
3510 Hønefoss
Telefon: 32 11 75 75