Helsetjenester på Rauland

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for hjelp.

Ved akutthjelp:

Medisinsk nødtelefon: 113
Legevakt, telefon: 116 117


Har du ikke fastlege der du studerer?

Alle studenter som flytter til Rauland har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret. Noen ganger er det spesielle årsaker til at man ønsker å beholde fastlegen i sin hjemkommune. Men dersom du skal oppholde deg på Rauland over lengre tid anbefales du å skaffe deg fastlege i her. Dersom du ønsker å bytte til en fastlege i Rauland/Vinje kan du lese mer om dette på helsenorge.no

Det er viktig å vite at studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.

Informasjon om rett til fastlege 

Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned. Dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det Tokke og Vinje Legevakt du skal henvende deg til. Deres telefonnummer er 116 117.

For personer med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 16.00 og hele dagen i helger/høytider. Legevakta har samme takster som legekontorene, men har et kvelds- og helligdagstillegg.

Her finner du oversikten over ledige fastleger i Rauland/Vinje.


Psykisk helsehjelp:

Dersom du har behov for oppfølging som gjelder håndtering av psykisk helse eller rus utover Studentsamskipnadens tilbud om samtaletjeneste, kan du kontakte fastlegen din som vil henvise deg videre. 

Kurs i nærværstrening og stressmestring

Vinje kommune tilbyr kveldskurs i nærværstrening og stressmestring for studenter ved USN Rauland. Kurset er basert på Mindfulness-based stress reduction (MBSR) og Mindfulnessbased Cognitive Therapy (MBCT). For mer informasjon og påmelding:
E-post: [email protected]
Telefon: 409 03 661

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123


 

Behov for annen hjelp?

Helsestasjon for ungdom

Ved Åmot helsestasjon kan alle mellom 13 og 25 år få rådgivning om prevensjon, graviditetstest og nødprevensjon, samt ta prøver for seksuelt overførbare sykdommer.
Åpningstider: Mandag kl 15-16 (utenom skoleferier)
Telefon: 35 06 25 24. Ingen timebestilling.
Utenfor åpningstid kan du ta kontakt på telefon 906 53 031/ 917 19 034. Tilbudet er gratis.

Tannhelsetjenester

Tannklinikken Vinje er kommunens offentlige tannhelsetjeneste og holder til i 2 .etasje Vinje Helsesenter, Åmot. 19- og 20-åringer som er hjemmeboende i Telemark fylke får tilbud om behandling til 25 % av offentlege takster.
Telefon: 35 07 24 80                                                                                        

Rauland tannlegekontor driver privat tannlegepraksis i Rauland.
Telefon: 35 07 33 05

Friskliv og trening

Friskliv og mestring har mange aktiviteter, se timeplan på kommunens hjemmeside. Student-sesongkort til styrkerom/ gruppetrening i Raulandshallen koster kr 275,-. Kort kan betales med VIPPS (til 108935) og hentes på tjenestetorget i kommunehuset i Åmot, eller fås fra instruktør.