Helsetjenester på Kongsberg

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for hjelp.

Ved akutthjelp:

Ambulanse og medisinsk nødtelefon: 113
Legevakt Kongsberg, telefon: 116 117


Har du ikke fastlege der du studerer?

Alle studenter som flytter til Kongsberg har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret. Noen ganger er det spesielle årsaker til at man ønsker å beholde fastlegen i sin hjemkommune. Men dersom du skal oppholde deg i Kongsberg over lengre tid anbefales du å skaffe deg fastlege i her. Dersom du ønsker å bytte til en fastlege i Kongsberg Kommune kan du lese mer om dette på helsenorge.no

Det er viktig å vite at studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.

Informasjon om rett til fastlege 

Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned. Dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det Kongsberg interkommunale legevakt du skal henvende deg til. Deres telefonnummer er 116 117.

For personer med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 16.00 og hele dagen i helger/høytider. Legevakta har samme takster som legekontorene, men har et kvelds- og helligdagstillegg.

Her finner du oversikten over ledige fastleger i Kongsberg.


Psykisk helsehjelp på Kongsberg:

Støtte og hjelpetjenester i Kongsberg

Kongsberghjelpa, Kongsberg Kommune

Telefon: 48 05 58 68, lavterskeltelefon (bemannet hverdager 09.00-11.00).

DPS Poliklinikk Kongsberg

Telefon: 32 72 58 50

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS.

Hjelp til hjelp

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Kongsberg. 

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123