Lokale helsetjenester i Drammen

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for å få hjelp.

Ved akutthjelp: 

Ambulanse og medisinsk nødtelefon: 113
Legevakten, telefon: 116 117


Har du ikke fastlege der du studerer?

Alle studenter som flytter til Drammen har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret. Noen ganger er det spesielle årsaker til at man ønsker å beholde fastlegen i sin hjemkommune. Men dersom du skal oppholde deg i Drammen over lengre tid anbefales du å skaffe deg fastlege i her. Dersom du ønsker å bytte til en fastlege i Drammen Kommune kan du lese mer om dette på helsenorge.no

Det er viktig å vite at studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.

Informasjon om rett til fastlege 

Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned. Dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det Legevakta i Drammensregionen du skal henvende deg til. Deres telefonnummer er 116 117.

For personer med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 16.00 og hele dagen i helger/høytider. Legevakta har samme takster som legekontorene, men har et kvelds- og helligdagstillegg.

Her finner du oversikten over ledige fastleger i Drammen.
 


Psykisk helsehjelp i Drammen

Rask psykisk helsehjelp

Telefon: 948 17 041 
E-post: [email protected] 

DPS Drammen             

Telefon: 32 86 18 00
E –post: [email protected]

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS.

Hjelp til hjelp

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Drammen.
Hjemmeside

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123 


Behov for kiropraktor?

Nemus logoHos Helsepilotene Nemus Drammen får du studentrabatt for behandling hos kiropraktor. De har korte ventelister og gir deg gjerne time på dagen. Les mer på Nemus Drammen sine nettsider, og bestill time online.

Kiropraktorer er primærkontakter og har 5-årig universitetsutdannelse. De har samme henvisningsrettigheter til spesialisthelsetjenesten som fastlegen din, i tillegg til sykemeldingsrett opp til 12 uker. En kiropraktor utreder og behandler muskel og skjelettplager i hele bevegelsesapparatet.

Studentpriser:

  • Førstegangskonsultasjon/utvidet konsultasjon: kr 650
  • Oppfølgende behandling: kr 400
  • Trykkbølge: kr 550

Kontakt Helsepilotene Nemus Drammen:

47 87 77 00 eller [email protected]

Adresse:
3. etg. CC Drammen, Tomtegata 36, 3012 Drammen.