Helse

Nytt år – nye muligheter!

Av Frøydis Haukeland 11. jan. 2024

Rådgiver Frøydis har tips til hvordan du kan formulere gode og gjennomførbare mål for det nye året.

Tid for refleksjon

Når et nytt år starter, er det en fin anledning til å reflektere over året som har gått og året som kommer. Hva har fylt deg med glede og takknemlighet i året som har gått? Og hvilke mål og ambisjoner har du for året som kommer?

Hva vil du gjøre mer av?

Mange setter seg nyttårsforsetter med ting de vil endre på i livet sitt, men nyttårsforsetter kan føre til unødvendig stress og press, og har vel ofte vist seg å ikke vare særlig mye lenger enn til februar for de fleste.

Men har du tenkt på at hvordan du formulerer målene dine kan ha betydning for hvordan du opplever dem, og om du lykkes med dem eller ikke?

Forskning viser at det er bedre å legge vekt på hva du vil begynne med og ikke hva du skal slutte med. Rett og slett finne ut av hva du vil gjøre mer av, eller starte med, og som er positivt ladd for deg.

Mikrohandlinger bygger nye vaner

I stedet for å si at du skal være mindre på mobilen, kan nyttårsforsettet være å henge mer med venner. Det er også lurt å ikke gå for hardt ut; små enkle grep kan gjøre en stor forskjell. Mikrohandlinger og små justeringer kan være med å bygge nye vaner, og bidra til at du ikke mislykkes.

Et eksempel er å endre målet fra at «jeg skal bli et bedre menneske», til å velge noe mer oppnåelig som for eksempel «jeg skal si hei, smile eller si noe positivt til en person hver dag».

I tillegg er det lurt å gjøre målene så konkrete som mulig, og lage en plan for hvordan du vil oppnå dem. En måte å gjøre det på er å formulere nyttårsforsettene dine som konkrete handlinger.

Et eksempel er å omformulere målet «å bli sunnere» til «jeg skal gå tur to ganger hver uke».

Hverdagsglede-kalender

Rådet for psykisk helse, hverdagsglede-kalender

Hverdagssglede-kalenderen fra Rådet for psykisk helse kan brukes til å minne deg selv på å gjøre gode ting for deg selv.

Rådet for psykisk helse hjelper oss i gang med denne fine Hverdagsglede-kalenderen for januar. Her er fokuset på å lage gode hverdager som gir overskudd og glede. Dette er enkle grep som er med å styrke vår psykiske helse og livskvalitet.

La deg inspirere, og lag gjerne din egen versjon som er overkommelig og lystbetont for deg!

Lykke til!

Les mer om å sette deg mål ved siden av studiene.

Kilder:

Ansatte/Helsefremmende og forebyggende/Froydis_host23-0290_dlfehf

Frøydis Haukeland

Rådgiver studentrelasjoner, Bø

Frøydis jobber som rådgiver studentrelasjoner i avdeling Helsefremming og forebygging. Hun er tilstede på Campus Bø og innimellom dukker hun også opp på Campus Rauland. Her jobber hun for at studenter skal ha et godt og meningsfylt studentliv.

Frøydis har bakgrunn som sykepleier og har en master i helsefremmende arbeid. Hun har jobbet i kommunen i mange år, både som sykepleier, veileder og folkehelsekoordinator.