Blir du nervøs i sosiale situasjoner?

tir. 03 mai
Film 2021 - Helsefremmende/SSN-film_-_Helse_Still011_lp90p7

Du er på ingen måte alene om dette. Vi mennesker har nærmest en innebygget frykt for det å skulle dumme oss ut eller å bli negativt vurdert av andre.

For noen blir dette så stressende at man begynner å unngå det sosiale. Da er det greit å vite at det ikke behøver å være slik.

Det er noen ting du kan gjøre som har vist seg å kunne hjelpe mye om du trener litt.

Her er noen råd for hvordan du kan takle nervøsiteten:

1. Frykt ikke frykten!

Du kan ikke bestemme om du blir engstelig eller ikke. Når du blir engstelig skjer det ting i kroppen. Du kan føle at man skjelver på stemmen, rødmer eller blir svett. Hvis du prøver å kontrollere dette blir du gjerne mer fokusert på det. Hjernen er «barnslig»: «hvis du ikke vil ha det, så har du det…!». Møt heller frykten!

2. Unngå å unngå!

Det er ikke uvanlig å unngå situasjoner som vekker ubehag. Problemet med å unngå er at man ikke får muligheten til å mestre det som er vanskelig. Får du dette til uten at du styres ubehaget kan dette gi deg en skikkelig selvtillitsboost. Vær modig og kast deg ut i det!

3. Kjenn igjen de negative tankene!

Når du blir nervøs i sosiale situasjoner er det ganske typisk at negative tanker om deg selv dukker opp: «jeg er kjedelig, dum eller rar». Du kan trene på å registrere disse tankene uten å ta det på alvor, selv om det kan føles sånn.

4. Legg merke til om du bekymrer deg mye på forhånd!

Bekymring kan være et forsøk på å bli bedre forberedt til det man frykter. Kanskje blir du opptatt av å planlegge i detalj? Bekymringen kan øke sjansen for at man unngår eller at man blir mer fokusert på det man frykter skal skje. Det å bli klar over at du bekymrer deg kan være litt vanskelig fordi bekymringene føles så reelle og viktige. Tren på å bli klar over at du bekymrer deg og velg å la bekymringen gå. Bekymring fungerer dessverre dårlig som forberedelse 😊

5. Legg merke til hva som skjer når du blir nervøs!

Opplever du det sosiale som ubehagelig, kan det være at du blir veldig fokusert på seg selv, dine egne tanker og det som skjer i kroppen. Du blir kanskje veldig opptatt av hva du skal si eller hvordan du skal si det? Forsøk å rette oppmerksomheten utover selv om det er ubehagelig. Hva slags klær har andre på seg? Hvilken hårfarge eller øyefarge har de? Gi slipp på å forsøke å finne ut av hva andre tenker - det er jo egentlig umulig!

6. Legg merke til hva som skjer etterpå!

Noen ganger dukker det opp negative tanker etter at man har vært i en sosial situasjon. Dette kan gjøre deg usikker og du begynner å tenke hvordan «det egentlig» gikk. Da ender ofte med en negativ konklusjon. Legg merke til om du analyserer sosiale situasjoner i etterkant og velg å «la det ligge» selv om usikkerheten er tilstede.

7. Vær grei med deg selv!

Skryt av deg selv for å få til ting. Noen synes det er vanskelig og nesten litt skremmende og skulle tenke noe positivt om seg selv og hva man kan få til. Kanskje er dette fordi man ønsker å beskytte seg selv mot å bli skuffet hvis ting ikke skulle gå som man ønsker. Våg å håpe og vær «din egen venn»! Ville du sagt det samme til en venn som var i en vanskelig situasjon?

Snakk med noen!

Og – kanskje aller viktigst: Snakk om det! Med en venn, et familiemedlem eller med en psykolog/terapeut på campus.

Finn psykolog/terapeut på din campus her.

Eller book time om det er første gang du skal ha en samtale.