Borgehaven 64-78

Priser fra kr 4570,-

Hus med seks 2 roms leiligheter og 4 hybler i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Borgehaven 64 - D 101 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 64 - D 102 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 66 - D 101 2-roms leilighet 46 7770
Borgehaven 68 - D 101 2-roms leilighet 46 7770
Borgehaven 70 - D 101 2-roms leilighet 46 7770
Borgehaven 72 - D 101 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 72 - D 102 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 74 - D 101 2-roms leilighet 46 7770
Borgehaven 76 - D 101 2-roms leilighet 46 7770
Borgehaven 78 - D 101 2-roms leilighet 46 7770