Borgehaven 64-78

Priser fra kr 4640,-

Hus med seks 2 roms leiligheter og 4 hybler i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Borgehaven 64 - D 101 Hybel i dublett 13.4 4640
Borgehaven 64 - D 102 Hybel i dublett 14.3 4640
Borgehaven 66 - D 101 2-roms leilighet 46 7890
Borgehaven 68 - D 101 2-roms leilighet 46 7890
Borgehaven 70 - D 101 2-roms leilighet 46 7890
Borgehaven 72 - D 101 Hybel i dublett 13.4 4640
Borgehaven 72 - D 102 Hybel i dublett 14.3 4640
Borgehaven 74 - D 101 2-roms leilighet 46 7890
Borgehaven 76 - D 101 2-roms leilighet 46 7890
Borgehaven 78 - D 101 2-roms leilighet 46 7890