Borgehaven 64-78

Priser fra kr 4640,-

Hus med seks 2 roms leiligheter og 4 hybler i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Borgehaven 64 - 201 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4640 4710
Borgehaven 64 - 201 Parleilighet 48 8010
Borgehaven 64 - 202 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4640 4710
Borgehaven 66 - 201 Parleilighet 48 7890 8010
Borgehaven 68 - 201 Parleilighet 48 7890 8010
Borgehaven 70 - 201 Parleilighet 48 7890 8010
Borgehaven 72 - 101 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4640 4710
Borgehaven 72 - 101 Parleilighet 48 8010
Borgehaven 74 - 101 Parleilighet 48 7890 8010
Borgehaven 76 - 101 Parleilighet 48 7890 8010
Borgehaven 78 - 101 Parleilighet 48 7890 8010