Borgehaven 48-62

Priser fra kr 4570,-

Hus med 16 hybler i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Borgehaven 48 - C 101 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 48 - C 102 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 50 - C 101 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 50 - C 102 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 52 - C 101 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 52 - C 102 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 54 - C 101 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 54 - C 102 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 56 - C 101 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 56 - C 102 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 58 - C 101 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 58 - C 102 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 60 - C 101 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 60 - C 102 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 62 - C 101 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 62 - C 102 Hybel i dublett 14.3 4570