Borgehaven 48-62

Priser fra kr 4710,-

Hus med 16 hybler i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Borgehaven 48 - 201 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710
Borgehaven 48 - 202 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 50 - 201 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 50 - 202 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710
Borgehaven 52 - 201 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710
Borgehaven 52 - 202 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 54 - 201 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 54 - 202 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710
Borgehaven 56 - 101 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710
Borgehaven 56 - 102 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 58 - 101 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 58 - 102 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710
Borgehaven 60 - 101 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710
Borgehaven 60 - 102 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 62 - 101 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 62 - 102 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710