Borgehaven 48-62

Priser fra kr 4640,-

Hus med 16 hybler i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Borgehaven 58 - C 101 Hybel i dublett 13.4 4640
Borgehaven 58 - C 102 Hybel i dublett 14.3 4640
Borgehaven hus 48 - 101 Hybel i dublett 14.3 4640
Borgehaven hus 48 - 102 Hybel i dublett 13.4 4640
Borgehaven hus 50 - 101 Hybel i dublett 13.4 4640
Borgehaven hus 50 - 102 Hybel i dublett 14.3 4640
Borgehaven hus 52 - 101 Hybel i dublett 14.3 4640
Borgehaven hus 52 - 102 Hybel i dublett 13.4 4640
Borgehaven hus 54 - 101 Hybel i dublett 13.4 4640
Borgehaven hus 54 - 102 Hybel i dublett 14.3 4640
Borgehaven hus 56 - 101 Hybel i dublett 14.3 4640
Borgehaven hus 56 - 102 Hybel i dublett 13.4 4640
Borgehaven hus 60 - 101 Hybel i dublett 14.3 4640
Borgehaven hus 60 - 102 Hybel i dublett 13.4 4640
Borgehaven hus 62 - 101 Hybel i dublett 13.4 4640
Borgehaven hus 62 - 102 Hybel i dublett 14.3 4640