Borgehaven 36-46

Priser fra kr 4570,-

Hus med 10 hybler i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Borgehaven 36 - B 101 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 36 - B 102 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 38 - B 101 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 38 - B 102 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 40 - B 101 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 40 - B 102 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 42 - B 101 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 42 - B 102 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 44 - B 101 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 44 - B 102 Hybel i dublett 13.4 4570