Borgehaven 21-35

Priser fra kr 4710,-

Bygning med fire 2 roms leiligheter og 8 hybler i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Borgehaven 21 - 201 Parleilighet 48 8010
Borgehaven 23 - 201 Parleilighet 48 8010
Borgehaven 25 - 201 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710
Borgehaven 25 - 202 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 27 - 201 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 27 - 202 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710
Borgehaven 29 - 101 Parleilighet 48 8010
Borgehaven 31 - 101 Parleilighet 48 8010
Borgehaven 33 - 101 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710
Borgehaven 33 - 102 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 35 - 101 Hybel, dele bad og kjøkken 13.4 4710
Borgehaven 35 - 102 Hybel, dele bad og kjøkken 14.3 4710