Borgehaven 21-35

Priser fra kr 4570,-

Bygning med fire 2 roms leiligheter og 8 hybler i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Borgehaven hus 21 - 101 2-roms leilighet 46 7770 8010
Borgehaven hus 23 - 101 2-roms leilighet 46 7770 8010
Borgehaven hus 25 - 101 Hybel i dublett 14.3 4570 4710
Borgehaven hus 25 - 102 Hybel i dublett 13.4 4570 4710
Borgehaven hus 27 - 101 Hybel i dublett 13.4 4570 4710
Borgehaven hus 27 - 102 Hybel i dublett 14.3 4570 4710
Borgehaven hus 29 - 101 2-roms leilighet 46 7770 8010
Borgehaven hus 31 - 101 2-roms leilighet 46 7770 8010
Borgehaven hus 33 - 101 Hybel i dublett 14.3 4570 4710
Borgehaven hus 33 - 102 Hybel i dublett 13.4 4570 4710
Borgehaven hus 35 - 101 Hybel i dublett 13.4 4570 4710
Borgehaven hus 35 - 102 Hybel i dublett 14.3 4570 4710