Borgehaven 21-35

Priser fra kr 4570,-

Bygning med fire 2 roms leiligheter og 8 hybler i dubletter. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Borgehaven 21 - A101 2-roms leilighet 46 7770
Borgehaven 23 - A101 2-roms leilighet 46 7770
Borgehaven 25 - A 101 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 25 - A 102 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 27 - A 101 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 27 - A 102 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 29 - A 101 2-roms leilighet 46 7770
Borgehaven 31 - A 101 2-roms leilighet 46 7770
Borgehaven 33 - A 101 Hybel i dublett 14.3 4570
Borgehaven 33 - A 102 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 35 - A 101 Hybel i dublett 13.4 4570
Borgehaven 35 - A 102 Hybel i dublett 14.3 4570