Internasjonal student: Betale husleien via overføring til konto

tor. 28 sep.

Leietagere som ikke har norsk bankkonto må overføre penger til SSNs konto for å få betalt husleien.

For å betale husleien, trenger du vår banks adresse, IBAN og BIC / SWIFT:

Bankens navn: Sparebank1, Midt-Norge
Bankens adresse: 7467 Trondheim
Kontonummer: 2480 2791 050
IBAN-nummer: NO41 2480 27 91050

BIC / SWIFT kode: SPTRNO22
Kontoeier: Studentsamskipnaden i Sorost-Norge
Eiers adresse: Raveien 189 B, 3184 Borre, Norway
Kontoens tittel: Daily bank account SSN

Vi anbefaler deg å legge på 15 EUR for å dekke inn et eventuelt gebyr fra banken din.

Husk fakturanummer - internasjonale leietakere

NB! Husk å registrere hvilken faktura du overfører penger for i kommentarfeltet. Skriv inn fakturanummeret.