Bankkonto hos SSN for internasjonale studenter

fre. 12 mai
Unsplash/Boligartikler/pexels-monstera-7411985_q5pdgc

For å få studietillatelse i Norge trenger du en bestemt sum penger på en norsk bankkonto. SSN tilbyr internasjonale studenter hjelp med en konto til dette formålet.

SSN tilbyr norsk bankkonto for internasjonale studenter som ønsker studietillatelse

Dersom du er student med statsborgerskap fra utenfor EU, trenger du å få studietillatelse i Norge før du ankommer landet. Dette gjelder uavhengig av lengden på oppholdet ditt.

Krav om penger på norsk konto

Et av kravene som stilles for å få studietillatelse er at du må ha nok penger til å leve for i perioden du skal studere i Norge.

Dette vil si minst 151 690 kroner i året for hele skoleåret 24/25.

Hvis du skal være student kun ett semester i Norge, må du dokumentere 68 950 kroner for høstsemesteret 2024 og 82 740 kroner for vårsemesteret 2025.

Denne summen kan være studielån, stipend eller egne penger på konto i en norsk bank eller på studiestedets konto eller en kombinasjon av dette.

UDI aksepterer også fjorårets beløp når det er det beløpet som er nevnt i opptaksbrevet ditt.

Vi oppfordrer til å dobbeltsjekke summen på UDI sine nettsider.

Som en hovedregel skal disse pengene stå på en norsk bankkonto. Ettersom er vanskelig for internasjonale studenter å opprette egen norsk bankkonto før man har fått studietillatelse og D-nummer, stiller SSN en norsk bankkonto til disposisjon. Du kan få et Bank Axept-kort tilhørende kontoen når du ankommer, dersom du ønsker dette.

Godkjenning og underskrift

Dersom du ønsker å benytte kontoen for å få studietillatelse, må du signere for og godkjenne vilkårene for bruken av kontoen. Det gjør du i dette dokumentet:

Residence permit bank account slip

Her finner du "Residence permit account - reply slip 2024". (Kun på engelsk).

Dette dokumentet gir informasjon om kontoen, og nederst finner du et skjema hvor du skal bekrefte at du har lest informasjonen og at du godkjenner vilkårene for bruken av kontoen.

For å overføre pengene til kontoen, trenger du vår banks adresse, IBAN og BIC/SWIFT:

Bankens navn: Sparebank 1 Sørøst-Norge (BV)
Banken adresse: Torvet 5, 3120 Nøtterøy
Kontonummer: 2480 27 91131
IBAN-nummer: NO85 2480 27 91131

BIC / SWIFT kode: SPTRNO22
Kontoeier: Studentsamskipnaden i Sorost-Norge
Kontoeiers adresse: Raveien 189 B, 3184 Borre, Norway
Kontoens navn: Account foreign students

Kontaktskjema

Om bankkonto for internasjonale studenter

Ofte stilte spørsmål om bankkonto for internasjonale studenter i forbindelse med søknad om studietillatelse.

Ja, du kan overføre beløpet i EUR eller USD. Du må selv finne riktig kurs på summen fra UDI, til USD eller EUR.

Internasjonale studenter må ha penger i en norsk konto for å søke om studentvisum i Norge. SSN tilbyr denne tjenesten til internasjonale studenter.

For å betale inn pengene til den norske kontoen hos SSN trenger du, IBAN og BIC / SWIFT:

Navn på banken: Sparebank 1 Sørøst-Norge (BV)
Bankens adresse: Torvet 5, 3120 Nøtterøy
Kontonummer: 2480 27 91131
IBAN nummer: NO85 2480 27 91131

BIC / SWIFT kode: SPTRNO22
Kontoinnehavers navn: Studentsamskipnaden i Sorost-Norge
Kontoinnehavers adresse: Raveien 189 B, 3184 Borre, Norway
Kontoens navn: Account foreign students

Les mer om norsk konto for internasjonale studenter.

Her finner du Residence permit bank account slip.

Dersom du ikke kommer til Norge allikevel, må du sende oss en beskjed om dette på e-post til: [email protected]

Vi trenger litt informasjon før vi kan overføre beløpet tilbake til deg.

Dersom beløpet er endret siden du betalte, bør du kontakte UDI og spørre om du må overføre en ny sum til SSNs konto.

Send oss en e-post til [email protected] og gi oss beskjed om at det kommer en ny overføring, dersom UDI ber deg overføre mer penger.

Ja, andre kan overføre pengene til bankkontoen på dine vegne.

Dette må du som student selv gjøre:

Skriv navnet på personen som skal gjøre overføringen i dokumentet "SSN financial slip" (reply slip) i feltet "This person is transferring the amount on my behalf". 

Dette må personen som sender overføringen gjøre:

Skriv ditt navn (altså studentens navn) på overføringen.

SSN financial slip (reply slip).

Du kan overføre beløpet i flere deler. Dersom du gjør dette, er det viktig at du gir oss beskjed om hvor mange deler beløpet kommer i, på overføringsseddelen du sender oss.

Bekreftelse på at betalingen er mottatt får du først når alle deler er overført (altså når beløpet er overført i sin helhet).

Ja, du kan overføre mer enn summen som er påkrevd.

Gå til SSNs servicekontor på din campus. Her må du fylle ut og signere et skjema med din nye kontoinformasjon. Husk å ta med deg ID!

Det vil ta ca 10 dager før pengene er overført til din private konto, så husk at du må ha penger tilgjengelig i disse dagene.

Når du som internasjonal student / kunde fra utlandet ønsker å åpne norsk bankkonto, er det en rekke spørsmål som må besvares i et elektronisk skjema før du blir invitert til å komme til banken.

For å hjelpe deg med å forberede svar på alle disse spørsmålene, har vi laget en liste (skjemaet er delt opp i sider som ikke er synlige for deg før du har kommet til neste side, og dersom du ikke har fullført innen femten minutter må du starte på nytt). Se listen her.

Gå til skjemaet hos SpareBank 1.

SSNs kontonummer er: 2480 27 91050

SSN tilbyr eFaktura (Vipps) og avtalegiro som betalingsløsning

Med eFaktura og avtalegiro får du fakturaen ferdig utfylt rett i nettbanken. Du oppretter e-faktura og avtalegiro-avtale med oss i din nettbank. For å opprette avtale med oss trenger du et referansenummer, dette er ditt kundenummer. Vi oppfordrer alle til å bruke eFaktura eller avtalegiro.

Hvis du har eFaktura-avtale med oss kan du gå inn på din Vipps og huke av for «alltid Vipps eFaktura», da vil fakturaen komme inn i Vipps og kan betales der.

Du kan også motta fakturaen på e-post, og den vil alltid ligge på Min side. Du er selv ansvarlig for å kontakte [email protected] hvis du ikke har mottatt fakturaen.

Betale på andres vegne

Betaling på andres vegne må markeres med navn eller kundenummer i meldingsfeltet. eFaktura eller avtalegiro-avtale fungerer ikke hvis du skal betale gjentatte ganger på andres vegne.

Internasjonale studenter som skal betale husleie fra sin bankkonto i utlandet, trenger SSNs bankadresse, IBAN og BIC/SWIFT:

Navnet på banken: Sparebank 1 Sørøst-Norge (BV)
Bankens adresse: Torvet 5, 3120 Nøtterøy
Kontonummer: 2480 27 91050
IBAN-nummer: NO41 2480 27 91050

BIC / SWIFT kode: SPTRNO22
Kontoeier: Studentsamskipnaden i Sorost-Norge
Kontoeiers adresse: Raveien 189 B, 3184 Borre, Norway
Kontoens navn: Daily bank account SSN

FAQs om alle SSNs tjenester