Det er stor trafikk på sentralbordet, takk for tålmodigheten din!✌️ Har du leid studentbolig, men kom ikke inn på studiet? Du kan kansellere kontrakten innen 31. juli.
close

Gå tur: Campus Bø

tir. 16 apr.
Trening/Gåtur-kampanje/Bø/Mot-Lifjell-fra-Breisas-2-2048x1315_zxilzm

Mot Lifjell fra Breisås. Foto: Arne W. Hjeltnes/boturlag.no

Vi har laget ruter for en rekke ulike turer med utgangspunkt i de ulike studentboligene i Bø.

Du kan ta med deg kart over alle turstiene i Bø på mobilen.

Finn felles turer og andre ting å gjøre i Sørøst-kalenderen

I løpet av april vil det settes opp felles turer eller aktiviteter på de fleste campuser. Filtrer på din campus i Sørøst-kalenderen og finn turer der du er, eller andre ting å bli med på!

Sjekk Sørøst-kalenderen.

1. Utgangspunkt: Universitetet og Campus Bø Studentboliger

Molandrunden: 4,2 km:

Gå Gullbringvegen og opp Kyrkjevegen til du kommer til Gregars veg. Gå den nydelige Gregars veg og nyt utsikten til Lifjell. Ta til høyre inn Rokkemakarvegen og følg enten veien videre på Skyttarvegen og deretter Kyrkjevegen til de to Bø-kirkene, eller ta den trivelige skogsstien over Nistås fra Moland til Kyrkjevegen. Og videre til kirkene, og samme vei tilbake. Dette er en tur i vakkert kulturlandskap.

Kyrkjerunden: 3,9 km:

Gå Gullbringvegen og opp Kyrkjevegen til du kommer til de to kirkene på Bøhaugen. Følg Kyrkjevegen videre til du kommer til Skyttarvegen. Ta til venstre og følg riksvegen tilbake til Campus. Dette er en tur i vakkert kulturlandskap.

Bøhaugen: 1,3 km:

Mellom Campus Bø studentboliger, kirkene og Universitetet er et fint turområde. Det er flere stier i området. Stiene går i løvskog. Det er god stigning fra studentboligene og opp til Bøhaugen. Fra komposthaugen, på vestsida av kirkegården, går stien tilbake til Gullbringområdet.

Evjudalen: 1,5 km:

Evjudalen er en grønn og tilgjengelig sentrumspark, som er universelt utformet. Her er det turveier, lekeplasser, benker, treningsapparat, gressplen og andre sosiale møteplasser.

Gå Gullbringvegen ned forbi Gullbring til du kommer til Evjudalen friluftspark. Følg gangvegen som går rundt damanleggene.

Kart over turforslag i Bø

Her ser du rutene Molandrunden, Kyrkjerunden, Bøhaugen og Evjudalen.

Gullbring og Evjudalen. Foto: Bø Turlag.

Gullbring og Evjudalen. Foto: Bø Turlag.

2. Utgangspunkt: Grivi

Kulturstien langs Bøelva: 5-10 km.

Fra Gårabru til Oterholtbrua er det merket tursti på begge sider av elva. Man kan gå hele strekningen (10 km), eller snu midtveis ved Folkestadbrua (5 km). Stort sett flatt terreng og lett å gå hele året. Fra Grivi studentboliger tar du til høyre og går noen noen hundre meter langs Valenvegen til du kommer til Gåråbrua. Du finner turskilt langs begge sider av elva.

Langs Bøelva kan man oppleve mye liv og variasjon i landskapet, med fosser og stryk, gamle husmannsplasser og andre kulturminner. Ved Vaskarbergja, som er en gammel badeplass og en god fiskeplass, er det satt opp en badstu av Bø Badstue Forening. Hvis du vil bade, er det viktig å være obs på at det kan være mye strøm i elva, så vær forsiktig. Mer informasjon og mulighet til å søke medlemskap finner du hos Bø Badstue Forenings gruppe på Facebook. Vaskarbergja ligger på vestsiden av elva, noen hundre meters gange inn fra Gåråbrua.

Kulturopplevelser langs Bøelva

Kulturopplevelser langs Bøelva. Turkart fra Midt-Telemark (arcgis.com)

Kart, kulturstien langs Bø-elva

Kart over kulturstien langs Bø-elva (arcgis.com).

3. Utgangspunkt: Breisås

Rett utenfor studentboligene har man tilgang til et rikt turområde med mange blåmerkede stier på kryss og tvers.  

Kart Breisås

Kart over Breisås, Bø.

Åstjønn: 6 km 

En populær tur i Breisås er turen til Åstjønn, som er et blinkende skogstjern som frister til en dukkert på sommeren, etter at man har gått seg varm opp de rundt 250 høydemeterne fra studentboligene. Gå opp Venåsvegen til den ender i en snuplass øvsert i Breisås. Herfra går det en skogsbilvei oppover, og deretter sti. Følg skilting til Åstjønn. Rundt Åstjønn er det flere fine rasteplasser.

Åstjønn, Breisås i Bø

Åstjønn. Foto: Heidi Vege / boturlag.no

Håsårudhåtten: 1,6 km 

Se kart over Håsårudhatten kulturminneområde her.

Håsårudhåtten er et lite skogsområde med et kulturminnefelt som ligger lengst nede i Breisås. Fra den øverste parkeringsplassen ved studentboligene går du den gamle Bordvegen sørover ca 500 meter til du kommer fram til kulturminnestien «Spinnehjulet» med gravfelt, kullmile, kullgroper og gamle ferdselsveier.

Les mer om kulturminnefeltet hos Bø Turlag.

Håsårudhatten, Bø

Gravhaug på Håsårudhatten. Foto: Ivar Mæland/boturlag.no

Lån utstyr fra BUA

Lån utstyr som ski, skøyter, hjelm osv - helt gratis hos BUA.

Sjekk ut BUA i Bø.

Se flere turforslag i Bø på ut.no