Høgås 1 - Surtetjønnveien 41

Hus med 2 dubletter og 2 leiligheter. Tilgang til bod. 2.etasjer

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Strøm inkludert
Surtetjønnveien 41 - 10 Familieleilighet 38 6310
Surtetjønnveien 41 - 101 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 41 - 102 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 41 - 103 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 41 - 104 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 41 - 11 Familielighet 38 6310
Surtetjønnveien 41 - 201 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 41 - 202 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 41 - 203 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 41 - 204 Hybel i dublett 11 3840