Høgås 1 - Surtetjønnveien 39

Priser fra kr 3840,-

Hus med 4 dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Strøm inkludert
Surtetjønnveien 39 - 101 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 39 - 102 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 39 - 103 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 39 - 104 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 39 - 201 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 39 - 202 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 39 - 203 Hybel i dublett 11 3840
Surtetjønnveien 39 - 204 Hybel i dublett 11 3840