Høgås 1 - Surtetjønnveien 39

Priser fra kr 3200,-

Hus med 4 dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Høgås hus 39 - 101 Hybel i dublett 13 1700
Høgås hus 39 - 101 Hybel i dublett 11 4000 4060
Høgås hus 39 - 102 Hybel i dublett 11 4000 4060
Høgås hus 39 - 102 Hybel i dublett 13 1700
Høgås hus 39 - 103 Hybel i dublett 11 4000 4060
Høgås hus 39 - 103 Hybel i dublett 13 1700
Høgås hus 39 - 104 Hybel i dublett 11 4000 4060
Høgås hus 39 - 104 Hybel i dublett 13 1700
Høgås hus 39 - 201 Hybel i dublett 11 4000 4060
Høgås hus 39 - 201 Hybel i dublett 13 1700
Høgås hus 39 - 202 Hybel i dublett 11 4000 4060
Høgås hus 39 - 202 Hybel i dublett 13 1700
Høgås hus 39 - 203 Hybel i dublett 11 4000 4060
Høgås hus 39 - 203 Hybel i dublett 13 1700
Høgås hus 39 - 204 Hybel i dublett 11 4000 4060
Høgås hus 39 - 204 Hybel i dublett 13 1700