Høgås 1 - Surtetjønnveien 33

Priser fra kr 4000,-

Hus med 4 dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Høgås hus 33 - 101 Hybel i dublett 11 4000
Høgås hus 33 - 102 Hybel i dublett 11 4000
Høgås hus 33 - 103 Hybel i dublett 11 4000
Høgås hus 33 - 104 Hybel i dublett 11 4000
Høgås hus 33 - 201 Hybel i dublett 11 4000
Høgås hus 33 - 202 Hybel i dublett 11 4000
Høgås hus 33 - 203 Hybel i dublett 11 4000
Høgås hus 33 - 204 Hybel i dublett 11 4000